VARNING: USB-laddarna är livsfarliga | Höglandsnytt
Höglandet

VARNING: USB-laddarna är livsfarliga

Elsäkerhetsverkets stora granskning av USB-laddare är klar. Nästan en fjärdedel var direkt livsfarliga och 38 procent saknar den dokumentation som krävs för att få sälja produkten på den svenska marknaden.

USB-laddare har ofta allvarliga brister och är överrepresenterad när det gäller anmälningar av farliga produkter till Elsäkerhetsverket. Syftet med den omfattande undersökning som myndigheten genomfört under våren, har varit att få en bild av hur stort problemet med farliga USB-laddare är och utreda hur olika tillverkare uppfyller säkerhets- och skyddskraven.

– Vår granskning visar ett ”svartvitt” resultat. Antingen är laddarna ok eller mycket bristfälliga. Dessutom visar undersökningen att konsumenternas beteende ger en ökad risk för tillbud eller skada, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket, i ett pressmeddelande.

USB-laddare har de senaste åren haft relativt sett fler brister och allvarligare brister än övriga produkter som Elsäkerhetsverket kontrollerar. I de anmälningar om laddare som kommer in till myndigheten fördelar sig 46 procent på brandtillbud, 27 procent på tillbud med elchock, 6 procent på EMC-störningar och 21 procent på övriga orsaker. Granskningen visar att 23 procent (14 av 60 laddare) har så pass allvarliga tekniska brister att det föreligger direkt livsfara vid normal användning. Nästan hälften av dessa laddare saknade i princip helt isolationsavstånd mellan nätspänning och USB-utgången.

– Att en laddare av tio endast har lacken på ledarna som isolation mellan farlig nätspänning och USB-utgången är anmärkningsvärt. Här är det inte längre en risk, det är bara en fråga om tid tills det blir överslag och laddaren blir strömförande, om den är inkopplad i uttaget, säger Mikael Carlson.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook