Höglandet

Varning – utbrott av magsjuka

Ett utbrott av tarmbakterien ehec, e.coli, har konstaterats senaste månaden i landet, enligt Folkhälsomyndigheten senaste uppdatering av läget.

Sedan september har 16 fall av smittade personer kunnat kopplas samman. Personerna är smittade i Sverige och kommer från olika delar av landet, majoriteten är dock från Stockholmsområdet. Sex av fallen är barn i åldrarna 0-12 år. Tre av fallen har drabbats av den allvarliga komplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom).

Smittspårning pågår och personal på berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Jordbruksverket och Folkhälsomyndigheten arbetar tillsammans med att utreda eventuella samband och orsaker. De smittade får svara på frågor om vad de ätit innan de blev sjuka och eventuella kvitton samlas in. Misstänkta livsmedel spåras av Livsmedelsverket.

Symptomen på ehec är allt ifrån milda symptom med diarré och magsmärtor till blodig diarré. Smittan kan leda till döden.

Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa. Idisslare, framför allt nötkreatur, är den huvudsakliga reservoaren för bakterien.

Smittan kan spridas via kontakt med djur eller med deras gödsel, men också via förorenade livsmedel, vatten eller miljö.

God hand- och livsmedelshygien förebygger smitta. Tvätta händerna efter kontakt med nötkreatur. Genomstek hackat och malet kött ordentligt. Ät inte rå köttfärs och låt framför allt inte små barn smaka på rå köttfärs. Skölj grönsaker ordentligt. Drick inte opastöriserad mjölk.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook