Höglandet Toppnyheter

VATTENBRIST på Höglandet – läget är mycket allvarligt

Låga grundvattennivåer gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren, det visar Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, statistik för grundvattennivåerna i februari. Läget är också allvarligt på Höglandet.

– Vi ser redan nu se att grundvattenläget inför sommaren kan bli besvärligt. Det är lika allvarligt som förra året då det krävdes särskilda åtgärder för att rädda vattenförsörjningen på flera platser, säger Bo Thunholm, grundvattengeolog på SGU, i ett pressmeddelande.

Statistiken från SGUs grundvattenmätningar i februari visar att förra årets scenario, då det under sommarhalvåret uppstod grundvattenbrist i stora delar av landet, riskerar att upprepas. En skillnad jämfört med 2016, då framförallt sydöstra Sverige var hårt drabbat, är att grundvattenläget i år ser bekymmersamt ut också i inre Götaland, och i östra Sverige ända upp till mellersta Norrland.

– Eftersom snötäcket i stora delar av landet är tunt så kan vi i dagsläget inte vänta oss någon omfattande påfyllning av grundvatten genom vårens snösmältning. En normal nederbörd under våren kommer inte heller räcka, säger Bo Thunholm.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook