Vattenkrisen är enorm – Eksjö kommun stoppar vattenanvändning | Höglandsnytt
Eksjö Toppnyheter

Vattenkrisen är enorm – Eksjö kommun stoppar vattenanvändning

Eksjö kommun stoppar nu vattenanvändningen på grund av låga vattennivåer. Snön och regnet under hösten och vintern har inte varit tillräckligt.

Med anledning av mycket låga nivåer i Eksjö kommuns vattentänkter införs från och med torsdagen den 1 december förbud om att använda det kommunala vattnet till andra ändamål än dricks-, hygien-, och processvatten, meddelar kommunledningen under torsdagseftermiddagen.

Begränsningarna införs för att på sikt säkra tillgången på dricksvatten. Nya reglerna gäller både privatpersoner, föreningar, offentliga organisationer och företag. Förbudet gäller tills vidare.

Det är därmed förbjudet att använda kommunalt vatten för att till exempel tvätta bilen, trädgårdsmöbler, fasader och annat. Gällande vinteraktiviteter då vattenuttag av kommunalt vatten krävs, till exempel spolning av isbanor, kan särskilt tillstånd medges av Eksjö Energi efter prövning i varje enskilt fall.

– Som läget är nu behöver vi nästan två års normal nederbörd för att komma upp till normal grundvattennivå. Den senaste tidens nederbörd i form av snö och regn har endast marginellt påverkat vattennivån i de kommunala vattentäkterna. Om det inte kommer rikligt med nederbörd under vintern kommer vi att få en mycket besvärlig vattensituation nästa sommar. På grund av detta går vi ut med begränsningar redan nu för att dels minska förbrukningen och dels ge en tydlig signal om att vi tillsammans måste spara på vattnet, säger Torbjörn Johansson, VA-chef på kommunala Eksjö Energi AB, i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook