Vätterbranterna skyddas av FN | Höglandsnytt
Jönköpings län Nyheter

Vätterbranterna skyddas av FN

FN har beslutat att ge Östra Vätterbranterna status av ”biosfärområde”. Det finns bara 600 biosfärområden på jorden och fem i Sverige. ”Ett glädjande besked”, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden i Sverige.

Det är FN-organet Unesco som utsett Vätterbranterna till biosfärområde som inte bara ser till att skydda delar av naturen. Istället är det helheten: människa, samhälle,miljö som ska utvecklas och skyddas.
Tanken inom ett biosfärområde att bevara natur- och kulturlandskap, satsa på lokala produkter, utveckla besöksnäring och lokalt företagande.
Grunden är dock Vätterbranternas unika naturmiljö som ger ett slags gynnsamt mikroklimat. Många hotade arter trivs i branterna och Vättern ger värme den kalla tiden av året till ädellövträd som ask, alm, lind och ek.
Jönköpings kommun, Världsnaturfonden och Lantbrukarnas riksförbund har legat på för att göra Vätterbranterna till biosfärområde. Utnämningen skedde igår onsdag på ett möte i Paris.
”Naturen i det småbrutna och starkt kuperade landskapet har unika kvalitéer som både är storslagna och småskaliga. Det är särskilt roligt att se hur de höga naturvärdena numera ses som en tillgång för utvecklingen och inte som ett hinder för skogs- och jordbruk”, säger Claes Hellsten från Världsnaturfonden, som var på plats i Paris.
I biosfärområdet ingår Husvkarna, Gränna och Visingsö.
invigning sker 9e september.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]
[adrotate banner=”34″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook