Debatt Opinion

Vegetariskt som norm – en nödvändighet

FN menar att köttindustrin är en av de två eller tre största orsakerna till miljöproblemen. Enligt FN:s miljöprogram UNEP så är ett globalt skifte mot en vegetabilisk kost en nödvändighet om världen ska räddas från hunger, brist på drivmedel och de värsta konsekvenserna av klimatförändringen. Jorden räcker inte till att föda alla om alla skulle äta som en genomsnittssvensk.

Enligt FAO (Food and acgriculture organization), står köttproduktionen står för nästan en femtedel av de globala växthusgasutsläppen, vilket är mer än vad hela transportsektorn släpper ut. Vad vi lägger på våra tallrikar har alltså sammantaget större klimatpåverkan än allt bilåkande, flygande och annat resande tillsammans. Trots det saknar merparten av Sveriges kommuner och landsting en strategi för minskad konsumtion av köttprodukter som en metod för att uppnå målen i energi-och klimatstrategier.

[adrotate banner=”5″]

50 procent mer kött
De senaste 20 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 50%. Förutom dess allvarliga konsekvenser för klimatet och resursförbrukningen är hög köttkonsumtion skadligt för hälsan. Det finns starka samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och konsumtion av kött. Världscancerfonden rekommenderar att man begränsar sitt köttintag till ca 16 kg per år. I Sverige i dag äts i genomsnitt 86 kg kött per person och år.
Den som har valt att avstå kött får ofta frågor om varför. Det rimliga vore istället att den som äter kött borde få frågan om varför. I dag är dock köttet normen, varmed många inte reflekterar över att köttätande också är ett val man gör. Eftersom man klarar sig utmärkt helt utan kött är köttet ett tillval, ett val som man väljer att göra eller inte göra varje gång man äter.

Alla måste inte bli vegetarianer
Att minskad köttkonsumtion är nödvändigt för klimatet och hälsan innebär inte att alla måste bli vegetarianer. Men om vi ska klara klimatmålen och alla människor ska kunna äta sig mätta med den odlingsbara yta som står till buds, så krävs att västvärldens köttkonsumtion minskar. Ett sätt att minska köttätandet är att det inte sker slentrianmässigt. Det borde istället vara så att det är de som vill äta kött som får komma in med önskan om specialkost. Detta borde gälla i all verksamhet som finansieras med skattepengar. Vid mer regelbundna måltider med samma personer närvarande, som t.ex. i skolor, vårdhem, äldreboenden, torde det räcka med att man anmäler sitt köttätande en gång per år. Tanken är inte att vägra någon kött – utan att visa att köttkonsumtion är ett val.

Billigare än kött
Många goda idéer och förslag avslås i fullmäktigeförsamlingarna med hänvisning till den skrala budgeten. En ursäkt vi miljöpartister fått höra när vi kräver en högre grad av ekologiskt eller Kravmärkt i upphandlingarna.
Här kan då ett förslag om vegetariskt som standard vinna gehör ur ekonomisk synpunkt, eftersom de är billigare än köttalternativen. Vegetariskt bör vara norm med hänsyn taget till klimat, hälsa och ekonomi. Vi kan välja rätt genom att välja vegetariskt som standard. Varför genomförs inte denna enkla rockad i maträtternas schackspel?

Etelka Huber (mp), gruppledare, Nässjö
Ia Nilsson (mp), ordförande, Vetlanda

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook