Debatt

Vem fattar övergripande beslut i Vetlanda?

Allmän förvirring trots tre kommunalråd.Nog borde man väl före valet ha beslutat om den organisation man gick till val på och inte som nu, i efterhand. Inte lade jag min röst på C eller M, som nu i realiteten styr Vetlanda kommun.

Vilken ärendeuppdelning gäller mellan dessa båda partier och mitt eget? Ingen tycks kunna ge ett svar.

Organisationen med tre kommunalråd är ytters diffust och slutsatsen blir lätt att den tillkommit bara för att skapa försörjning för tre politiker i ställer för att få en stabil organisation till gagn för medborgarna.

Gamla beslut jar tydligen stå fast i enligt en tyst överenskommelse. Man ska fortsätta på privatiseringens och alternativa driftsformers slingrande, oklara väg. Alltså i realiteten fortsatt borgerligt styre.

Att S bekläder heltidstjänsten som kommunalråd innebär, som jag ser det, att man sålt sig själv och måste kompromissa om sin politiska inriktning.

När det gäller att flytta restaurangutbildningen från Lilla Mathuset i Landsbro till Mogärde äldreboende, är beslutsordningen felaktig. Barn- och utbildningsnämnden har själv tagit detta nämndöverskidande beslut (§ 66 7/12 2010), vilket är lika förvånande som olagligt.

Beslutet innebär:

att Landsbro mister sin matservering för anställda inom bland annat Brobyområdet, som sysselsätter i stors lika många som under Boro-tiden.;

att ytterligare lokaler står tomma i Landsbro;.

att köket på Mogärde måste byggas om för troligen miljoner av Witalabostäder med betydligt högre hyreskostnader för BUN;

att personal på Mogärde tillredningskök måste sägas upp;.

att de på seniorboendet på Mogärde inte får tillgång till mat på boendet lördagar och söndagar och alla lovdagar, då undervisning inte pågår;

att de boende med biståndsbeslut får matdistribution i stället för på platsen lagad mat de dagar då undervisning inte pågår;

att social gemenskap reduceras för de boende;

att kostnaderna ökar för den enskilde, då mat inte tillhandahålls på boendet;

Allt detta ligger förvisso inte inom BUNs kompetensområde. Det är frågan om nämndövergripande frågor, som skall beslutas av fullmäktige liksom nedläggning av en skola.

BUN har alltså överskridit sina befogenheter. Hur är ansvarsfördelningen mellan de tre kommunalråden i nämnda frågor?

BERTIL NILSSON Landsbro

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook