Vetanda en kvalitetskommun. Utopi? | Höglandsnytt
Debatt Opinion

Vetanda en kvalitetskommun. Utopi?

Ja, så klarnar då verkligheten efter spikad budget i Vetlanda kommun. Efter tekniskas nämndmöte konstaterar vi att Kvarndammen förblir ett igenväxande träsk.
Skränande och nedskitande måsar vilka är en sanitär olägenhet både för boende och näringsidkare ökar i mängd.
Det saknas pengar?
Centrumplanen för ett trivsammare och livfullare centrum bantas och läggs på framtiden. Affärsverksamheten kommer att fyllas på med ytterligare tomma lokaler.
Pengar saknas?
Däremot kommer styrgruppen för centrumplanen att permanentas så det blir fler möten och säkrade arvoden ett antal år framåt för deltagarna.
Tekniska har ett sparbeting på 3 miljoner och en budget som nu ser ut att gå back med nästan 7 miljoner.
Följaktligen sämre service och sämre miljö. Buslivet och bil-racing inne i staden fortsätter.
Ordföranden gav i alla fall ett litet ljust hopp om att vi måste göra något bra som syns, nämligen att ta fram Vetlandabäcken.
Plötsligt dök det upp 30 miljoner från en AFA-försäkring tillbaka till kommunen för att de arbetande i Vetlanda kommun varit mindre sjuka än beräknat.
Vetlandas styrande politiker skrev i det dokument som säkrade budgeten att Vetlanda ska bli kvalitetskommun år 2015. I senaste rankingen av miljökommuner var ju Vetlanda en bra bit ner men ändå bäst på Höglandet. Visst vore det väl trevligt om vi kunde nå Sverigetoppen i dessa områden med det krävs handling nu. Det gäller att prioritera verksamheterna i första hand och inte lägga skattepengarna på att i åratal sitta och prata om hur bra vi kan göra det.
I Vetlanda växer både företag och människor. Vi har kollen låter det ständigt. Låt inte dessa fina ord bara bli politiska floskler!

Lars-Olof Reinfeldt
MP Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Det är läge för att studera hur energiläckor uppstår när byråkrater och politiker koncentrerar sig på uppdateringar av styrdokument och vassa måldokument, men du Lars-Olof Reinfeldt vi måste också fösa ut fler i verkstaden där effekten ska komma ifrån för bästa utnyttjande av våra gemensamma resurser.

Kommentarer avstängda