Vetlanda

VETLANDA: De kränks av allt förutom sitt eget överutnyttjande av naturresurserna

Kränkta av allt. Fixerade vid mobilsurf. Tatuerade. Läser inte, ser på videoklipp istället. Oförmögna till att ta ställning mot orättvisor. Och så har de pool. Samhällets dekadens spårar fortfarande ur.

Nu går kommunala energibolaget Njudung Energi ut med en uppmaning till folk i Njudungskommunerna. Det handlar om folk som i rus av hjärnsläpp och längtan efter att, trots sin ställning som löneslavar, leva nyrikt, vräkigt, smaklöst och ohållbart valt att skaffa pool.

Poolerna fylls med dricksvatten, den värdefullaste av alla Höglandets naturresurser, så pass mycket att det hotar att slå ut dricksvattenproduktionen vid vattenverken.

Mindre samhällens vattenverk och ledningsnät är inte byggda för onormalt stora vattenuttag, varnar NE som också vädjar till kommuninvånare att inte vattna gräsmattor med dricksvatten. Det är kanske bättre med en torr gräsmatta än inget vatten att dricka, lyder konstaterandet från NE-ledningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook