Ekonomi

Vetlanda kommun anlitar Maltakonsulten igen

Den s k Maltakonsulten anlitas återigen av Vetlanda kommun för att intervjua kommunledningen.

Anlitandet av det Maltabaserade svenska konsultföretaget rönte uppmärksamhet och kritik i slutet av 2011.

Nu har samme konsult fortsatt intervjua kommunledningsgruppen i Vetlanda om kommunens utmaningar de kommande åren inför en strategisk plan som ska tas fram.
Konsultanlitandet diskuterades livligt vid senaste kommunstyrelsemötet och oppositionen är kritisk till att kommunledningen tar in externa konsulter samtidigt som det skärs i kommunala organisationen och anställda varslas om uppsägning.
”Man borde kompetensutveckla den egna personalen istället för att ta in konsulter”, menar oppositionsråd Jan Johansson (vf).
Den senaste upphandlingen av konsulttjänster har inte skett via kommunens särskilda upphandlingsavdelning utan skötts av kommunledningen självt.
Höglandsnytt har sökt kommunchef Magnus Färjhage för en kommentar.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. Det är på väg mot total kaos i Vetlanda kommun.
  Ända sedan valet när Centern manipulerade bort Vetlanda Framåtanda så har det bara blivit sämre. De två kommuncheferna har ingen koll på nånting utan fattar beslut de inte har befogenhet att fatta. Inte underligt att det blir fel. Att köpa in en konsult och samtidigt avskeda flera lärare för att pengarna inte räcker, säger väl egentligen allt om hur Vetlanda kommun fungerar.

 2. I Vetlanda finns behov av ”att bildlikt talat” starta en process – som att ”städa trappan uppifrån”.
  Kommunledningsförvaltningens koncern- och kommunchef Magnus Färjhage har allvarliga brister i sitt ledarskap. Han förmår inte att nyttja all den kunskap som finns inom totala kommunförvaltningen. Nu antyds att särintressen och kompisförhållanden leder till debattinlägg där man talar om Vetlanda som konsulternas paradis. (Ta även del av Höglandsnytts länkar till tidigare inlägg om Maltabaserade konsultföretaget)

  Personal- och organisationsutskottets ordförande moderaten Klas Håkansson (M) är inte rätt man att fungera som ordförande (särintressebevakare) och för att leda det aktuella utvecklingsarbetet.
  I förening med HR-chef och flertal andra strateger – som finns inom alla kommunens verksamheter – har POU att hantera och utreda samt lägga förslag som är framåtriktade.

  Kommunchef, HR-chef samt ordf för POU är bland våra främsta arbetsgivarrepresentanter, med ansvar för organisationsutveckling – jag ser det som ringaktande mot egna personalens kompetens som inte får bli utnyttjad och som kunde bredda skaparglädje och obändig kraft från ett internt utvecklingsarbete – där vår egen personal är den viktigaste resursen.
  Magnus Färjhage kommunchef, Lazlo Palfi HR-chef och Klas Håkansson ordf. för POU, – ni är skyldiga att ompröva era metoder för att arbeta mer på egna fältet och genom vår egen personal, allt annat är en inkompetensförklaring ni gör mot er själva och ert ledarskap.
  Era kunskaper ska motsvara sådana behov som leder till annat än debatt om ”Vetlanda konsulternas paradis”
  I de två tjänsterna, dels kommunchef och dels HR-chef ska det finnas kunskap och ledarförmåga som kan slussa fram den kraft och skaparförmåga som finns inom hela fältet av anställda och i olika utvecklingsprocesser med nära fortlöpande samverkan med alla i Kf representerade partiers företrädare.

 3. Våra skattepengar behövs till värdefullare utgifter än att mata komnsulter!
  Finns det dessutom personliga kopplingar,uppdrag som lämnas till kompisar, är det än mer avskyvärt!
  TJ, Skattebetalare

Kommentarer avstängda