Vetlanda kommun gjorde fel – Bohman skrev under

Kommunledningen i Vetlanda kommun gjorde fel när man skulle överklaga ett vindkraftsbygge till mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen i Kalmar län har gett tillstånd till ett bolag att bygga vindkraftverk i Hörjesås i Ramkvilla i sydligaste Vetlanda kommun på gränsen till Kronobergs län.
Detta tyckte Vetlanda kommunledning inte om och skickade en överklagan till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Problemet var att överklagan var undertecknad av kommunalråd Tommy Bohman (s) och domstolen upptäckte att han inte hade någon fullmakt att företräda kommunen i ärendet.
Nu måste kommunstyrelsen inom ett par veckor ge denna fullmakt annars kan domstolen avvisa överklagandet.

[Redaktion]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

 1. OK.
  I Milletorp och Lemnhult går det bra för Herr Bohman att applådera att hela landskapsbilden förstörs, men när det drabbar Ramkvilla, där dina polare bor, då överklagar du trots att det inte ens är din uppgift. Bra med vindkraft va? Sålänge det inte drabbar nån ”viktig”

 2. Varför kan det inte få byggas vindkraftverk utanför Ramkvill? Ligger det för nära kommunchefen och vice kommunalrådet, måntro?

 3. Vara kommunalråd och ta ansvar för vad andra gör – sätter Tommy Bohman än en gång i skottgluggen, men på tveksamma grunder.
  Formell felhantering har konstaterats. Sakfrågan gäller ett överklagande till mark- och miljödomstolen – där toppade tjänstemän ska ha bättre kunskaper som stöd till våra politiker. Nu vet man inte ens ”vem som är sakägare”. Ny resa få tas via kommunstyrelsen.

  Den politiska kommunledningen i såväl facknämnder och berörda bolagsstyrelser har till sitt förfogande, tjänstemän i ansvarsställning samt särskilt sakkunniga i fackförvaltningar.

  Den av alla i vår kommun högst betalde tjänsteman, – vår kommunchef och koncernchef över våra bolag, – ser jag som den som har de största bristerna när det gäller kunskap och samordning. Av ansvarsfördelning att döma borde vårt kommunalråd och kommunchefen byta ersättningar. Tjänstemannen borde få prestationslöneförmån i.st.f. den förhandlade fasta lönen.

Kommentarer avstängda