Debatt

Vetlanda kommun har ingen sjö att ösa pengar ur!

Det ena förslaget efter det andra läggs på nyinvesteringar vilket, om krafttag med prioriteringar ej vidtages, tveklöst kommer att leda till fortsatt urholkning av kommunens ekonomi.

Vi som sitter i kommunstyrelsen matas med mängder av önskemål om kostbara investeringar vilka om de tillstyrkes leder till kraftig nyupplåning och ränteutgifter. Utåt ska allting glänsa som guld med redovisade rekordresultat i bokslut, vilket naturligtvis samtidigt kan leda till kortsiktiga glädjeskutt om man bortser från hur dessa de facto uppkommit.

 

Angelägna och nödvändiga miljonsatsningar inom förskola, gigantiska sportanläggningar i Vetlanda, byggandet av nya Ekebo, värmekraftverk i Vetlanda, önskan om kulturhus i Vetlanda och nu t o m väckt fråga om nybyggnad av högstadieskola i Vetlanda som skulle ersätta Mogärdeskolan där ålder och brist på underhållsåtgärder nu ger sig till känna.

 

Tekniska nämnden har samtidigt påtalat eftersatt fastighetsunderhåll i storleksklassen 40- 50 miljoner kr. Bostadsbolaget Witalabostäder har underhållsbehov på uppemot 200 milj kr för kommande 15-årsperiod. Vetlanda kommun måste nu mera samlat och på allvar söka alternativa lösningar för att få ordning på sin alltför höga investeringsnivå och tillse att nuvarande fastigheter underhålls.

 

Vi anser att kommunen i första hand bör utnyttja all tillgänglig och ledig kapacitet i så hög grad som möjligt för att undvika fortsatta nya felsatsningar. I dagarna har exempelvis barn-och utbildningsnämnden presenterat siffror som visar på fortsatta årliga minskningar av elevantalen inom såväl grundskola som gymnasiet. Det är inga små minskningar, då ex vis elevantalet inom gymnasieskolan förväntas minska med 250 barn inom närmaste 3-årsperiod.

 

Mogärdeskolan lär väl antagligen kunna skrotas men då är det särskilt angeläget att se hur vi kan lösa detta utan alltför dyrbara nyinvesteringar. Finn lösningarna genom att ha två högstadier, ett i Vetlanda ( Witalaskolan) och ett i Landsbro. Måhända behöver man vidta lite justeringar i upptagningsområdena för att få en god helhetslösning men med betydligt mindre investeringsbehov. Varför en satsning på Landsbro? Allt behöver inte ske i Vetlanda då trivsel, en bättre närmiljö, närhet till idrottsplan, ishall, simhall mm finns i Landsbro.

 

Vi har i dagarna tagit del av utbyggnader i Mogärde, Vetlanda, inom restaurangsidan och bageri genom att utbildning lämnar Landsbro till följd av det alltför snäva sektorstänkandet. Man kan ju fråga sig om upphandling och diskussion dessförinnan förts med andra befintliga privata aktörer i Vetlanda, vilket åtminstone borde föregått detta investeringsbeslut?

 

Kommunen måste i sin planering anlägga en helhetssyn och ta hänsyn till att det även finns platser belägna utanför stadsgränsen och samtidigt överge sitt alltför snäva sektorstänkande där en förvaltning/nämnd genom eget beslut kan ”radera ut” livet på andra orter. En kursändring med ett bättre utnyttjande av ledig kapacitet i befintliga skolor och anläggningar krävs.

 

Vi har gått i små skolor och kan intyga värdet av goda kvalitativa uppväxtmiljöer vilket vi med stolthet kan se tillbaka på. Vi politiker bör i det fortsatta beslutsfattandet bredda synfältet och anlägga helhetsperspektiv och verka för en bättre framförhållning genom beslut som gagnar livet i såväl staden som på landsbygden.

 

JAN JOHANSSON och LARS BRIHALL

Vetlanda Framåtanda

Ledamöter av kommunstyrelsen

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook