Vetlanda kommun gör storvinst | Höglandsnytt
Ekonomi Nyheter Vetlanda

Vetlanda kommun gör storvinst

Ett resultat för fjolåret på 53,2 miljoner kronor – hela 39,7 miljoner kronor bättre än enligt planerad budget. Överskottet kommer dock nästan helt från vinster på finansiella sidan, förklarar ekonomichef Andreas Eliasson. Mest med ökade skatteintäkter.

Vetlanda kommuns bokslut 2011

Som Anders Eliassons framställning visar i tabellen ovan är de flesta av kommunens verksamheter inte i ekonomisk balans. Verksamheten gör ett minusresultat på drygt fem miljoner kronor.
Överskottet hämtas in på finanssidan och kommer från:
Överskott på arbetsgivaravgifter på 10,1 miljoner kronor (många ungdomar som kostar lägre arbetsgivaravgifter)
Återbetalning av FORA 3,2 miljoner kronor.
Reavinster på 5,1 miljoner
Mer skatteintäkter än prognosen på hela 18,1 miljoner kronor.
Ett finansnetto på 6,1 miljoner kronor (”Lägre kostnader på våra lån”, förklarar Anders Eliasson).
Högre pensionskostnader ger ett minus på 6,6 miljoner kronor
En lägre semesterlöneskuld på 2,1 miljoner kronor.
Lägre kapitalkostnader ger ett överskott på 4,4 miljoner kronor.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook