Debatt

Vetlanda, konsulters och ”experters” guldgruva

Jag känner inte igen min gamla fina Vetlanda kommun. Förr var det en självklar uppgift för politiker och tjänstemän at klara av de uppgifter, som följde av de uppdrag man erhållit. Man visade yrkesstolthet.

Nu är förhållandet ett annat. När det uppstår ett problem, lättlöst eller ej, anlitar man en utomstående för att själv slippa ta ansvar. Ett otal ”experter” har tillkommit de senaste åren, den ene med en finare titel än den andre.

Vid tillsättningar anlitar man en rekryteringskonsult, även om man sen bortser från vad denne kommit fram till. Näringsfrågorna sköter NUVAB, som fått en tjänst finansierad av kommunen för att svara för handelsfrågor. En tjänst ska svara för information till medborgarna.

Skolfrågorna hänsköts till ett bolag i Schweiz osv. Vidare en ”privatkonsult” för bl a vård och omsorg och utförsäljning av våra äldreboenden till vinstdrivande företag, ibland drivna av riskkapitalbolag, vars vinster hamnar utomlands.

Man saknar tydligen förtroende för vår egen fina och duktiga personal. Man säljer ut den välfärd vi en gång har byggt upp genom en solidarisk skattefinansiering.

Utomstående ska alltså tjäna pengar på sjuka, gamla, vårdberoende medborgare. Skrämmande! Men så blir det när man lämnar över ansvar till centern och moderaterna och inte är beredd att ta det ansvar väljarna givit partiet.

Vi måste få ett slut på allt detta. Kanske genom att den samlade oppositionen tar över ansvaret från det hittills misslyckade triumviratet socialdemokrater, center och moderater till gagn för alla medborgare.

Tecknar en besviken socialdemokrat

BERTIL NILSSONLandsbro.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook