Nyheter

Vetlanda protesterar mot FK-stängningar

Nu sällar sig Vetlanda till dem som protesterar mot att Försäkringskassan tvingas spara bort sina servicekontor. Tommy Bohman (S), kommunalråd, protesterar i ett brev starkt mot den lokala sänkningen av servicegraden från en statlig myndighet.

Han skriver bland annat:

”Genomförs en nedläggning av Försäkringskassans servicekontor innebär det en väsentlig försämring av servicen från staten till medborgarna på det lokala planet.”

Han konstaterar att en nedläggning av kontoret i Vetlanda skulle drabba redan utsatta grupper som personer med begränsade kunskaper i svenska, personer i en sv år ekonomisk situation, äldre personer utan anhöriga samt funktionshindrade.

”Det här gäller tjänster som viktiga för medeb orgarnas sociala gtrygghet!” konstaterar Tommy Bohman.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook