Nyheter

Vetlanda vill ha Region Småland – minst

Vetlanda kommun hade utlokaliserat onsdagens fullmäktigesammanträde till Korsberga bygdegård med de för och nackdelar en sådn utflyttning medför. Kvällens behållning: församlingen beslöt att enhälligt ställa sig bakom en Region Småland.

Det innebär dock inte att man avvisar tanken att släppa in ytterligare kommuner/län i gemenskapen. Och man glömde faktiskt bort att Öland är ett eget landskap, som kanske borde varit med i den här skrivnngen.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att Vetlanda borde yrka på att en region bestående av de tre länen, som utgör Småland, skapades. Ingemar Sturesson (KD) talade sig varm för en större region, Östra Götaland.

Göran Lindell (C) var ovanligt klarspråkig när han slog fast att debatten om regionen tystats i länet av politiker i landstinget och Jönköping. Helst såg han ett alternativ med Östergötland men tillstyrkte ändå ks-förslaget.

Jan Johansson (VF) ville så som kommunstyrelsen: de tre småklandslänen i en region.

Kommunstyrelsens ordförande Tommy Bohman (S) menade att det låg en poäng i att Vetlanda kunde visa upp en enad attityd gentemot omvärlden och tydligt deklarera ”Region Småland” så som Sävsjö redan markerat. Länet i övrigt diskuterar ingenting

Jan-Erik Josefsson (KD) gick vidare på Sturessons tankar och menade att ensidigheten i uttalandena från Jönköpingsregionen om en Region Jönköping förstört mycket av samgtalsklimatet med övriga smålandslän.

Carina Strömbäck (V) ville se en region med de tre smålandslänen som grund. Ritva Hermansson (MP) och Klas Håkansson (M) gick på kommunstyrelsens linje liksom även Björn Fäldt (SD).

Göran Lindell (C) återkom i talarstolen och tog åter upp vilken skada agerandet för en snäv Region Jönköping skadat i umgänget med övriga Smålandslän.

”Jag ber om enighet i den här frågan”, vädjade han.

Så blev det också även om kommunstyrelsens Region Småland-förslag för formens skull måste ställas mot det kristdemokratiska Östram Götaland-förslaget.

Det var aldrig ens snack om en votering – i Vetlanda vill man ha en region bestående av de tre smålandslänen. Minst.

Bland övriga ärenden för kvällen fanns en redogörelse för halvårsbokslutet. Nye kommunchefen Magnus Färjhage hade som ekonomichef haft sina fingrar med det bokslutet upprättades. Nu kontaterade han att resultatet vid årets slut kunde förväntas bli 21 plusmiljoner i stället för budgeterade 24 miljoner.

Det kunde ge en antydan, menade han, om vart utvecklingen är på väg och höjde ett varningens finger för utvecklingen under 2012.

Så gjorde också kommunstyrelsens ordförande Tommy Bohman (S) och flaggade för problem 2012.

Kvällen hade för övrigt inletts med en redogörelse för tekniska nämndens målarbete. Nämndens ordeförande Dan Ljungström (C) inledde för att sedan snabbt lämna ver till tekniske chefen Gunnar Elmeke, som konstaterade att politikerna sedan 2002 berövat nämnden 50 miljoner kronor, som varit tänkta att gå till underhåll.

”Det är en ohållbar situation för underhållsarbete. Vi har under flera år fått allt mindre möjligheter att göra vad vi ska.”

FOTNOT: Om man nu prompt vill ha utlokaliserade fullmäktigesammanträden kan man fråga sig om varför man inte samlar ledamöter från centralorten och kommunens vösgtra, norra och södra delar till miljövänlig bussresa?

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook