Vetlandabor hatar naturen – vill ha betong | Höglandsnytt
Vetlanda

Vetlandabor hatar naturen – vill ha betong


Naturen ska motas bort. Det inskränkta småstadslivet måste härska. Asfalt och betong är bäst.

Det lär visst ha dykt vilt levande naturliga djur i Vetlanda och det retar upp Vetlandabor som vant sig vid asfaltslivet bland dieselångorna.

”Kan man inte göra något åt räven eller om det är fler rävar som verkar trivas inne i Vetlanda? Det är många som tycker att det känns olustigt att ha räven på gatorna och i trädgårdar och de som har katter är ju rädda för att räven tar dem”, frågar en Vetlandabo via Synpunkt Vetlanda.

”För att undvika att vilda djur orsakar betydande skador inom detaljplanelagt område, kan skyddsjakt utföras. Skyddsjakt får dock inte utföras om det inte är tal om betydande skador. Rävar som uppehåller sig i samhällena bedöms inte orsaka betydande skador.
Vilda djur drar sig till samhällen för att bland annat söka föda. Det är viktigt att de vilda djuren inte kommer åt sopor eller husdjurens mat”, synpunktssvarar Jessica Hjelte , miljö- och byggförvaltningens miljöinspektör.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook