Debatt Vetlanda

Vetlandamoderater: flyktingverksamheten kostar mer än vi får bidrag för

”Istället för att bekämpa varandra borde vi kunna enas i sakfrågan. Gemensamt kräva större ekonomiskt stöd från statsmakterna”, skriver moderatpolitiker i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt som svar till Magnus Olofsgård (fp) i frågan om flyktingmottagandet.

[adrotate banner=”6″]

Du behöver inte tvivla på den moderata solidariteten, Magnus!

Även om vi har svårt för att göra samma lättsamma jämförelse som Magnus Olofsgård (fp), jämföra syriska krigsoffer med tacos till fredagsmyset, så står vi naturligtvis upp för solidariteten med utsatta. På den punkten kan och ska det inte finnas någon tvekan om var vi moderater befinner oss på skalan.

Men här handlar det om en annan och viktigare sakfråga, nämligen att det flyktingmottagande vi erbjuder också ska vara värdigt. Eftersom Anders Bengtsson dagligen arbetar med personer som står utanför arbetsmarknaden vet han hur detta påverkar en medmänniska. Att dessutom tvingas fly från sitt land där man haft en plats i samhället, kunnat försörja sig och sin familj och istället hamna i ett främmande land i passivitet är ingen avundsvärd situation. Snarare är det en situation som skapar vanmakt och förtvivlan, man riskerar att tappa tron på sig själv och sin förmåga och hamnar lätt i passivitet utan möjlighet att bryta den negativa spiralen.

Det handlar, Magnus Olofsgård, bland annat om att bereda barnen möjlighet att gå i skola, kunna erbjuda bra svenskundervisning (SFI) så att man lär sig det svenska språket. Det handlar om att kunna erbjuda lägenheter som ligger så pass centralt att barn enkelt kan ta sig till dagis eller skola, träffa svenska kamrater och där övriga familjemedlemmar erbjuds naturliga plattformar för integrering i det svenska samhället. Och kanske det viktigaste, det gäller att kunna erbjuda sysselsättningsmöjligheter så att var och en kan klara sin egen försörjning.

Den ideala bilden råder inte i Vetlanda idag.

Inte ta emot fler flyktingar

Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat mottagandet av flyktingar och enats om att inte ta emot flera än nuvarande avtal medger. Bland annat med hänvisning till bostadsbrist och en tuff arbetsmarknad. Kommunens flyktingsamordnare menar att bostadsfrågan går att lösa, men då måste man gå till beståndet i kommunens ytterområde. Det är ingen bra lösning, anser vi.

I grunden handlar hela frågan om resurser. Idag ger statsmakterna en alltför låg schablonersättning till kommunerna. Med tillräckliga medel skulle vi kunna erbjuda ett värdigt mottagande. Även när det gäller grundbidraget borde kommunerna kräva en rejäl höjning. Idag kostar verksamheten mer än man får bidrag för. Därmed har Vetlanda kommun inte heller möjlighet att avsätta de resurser och den personal som skulle krävas för ett bra mottagande.

Här, Magnus Olofsgård, borde vi istället för att bekämpa varandra kunna enas i sakfrågan. Gemensamt kräva större ekonomiskt stöd från statsmakterna. På så sätt skulle vi få de resurser som krävs för att de olika kommunala förvaltningarna ska kunna möta de behov som uppstår. Och på så sätt skulle Vetlanda som kommun kunna erbjuda ett värdigt och bra flyktingmottagande.

I fotboll, som är ett lagspel, sparkar man inte på varandra utan på bollen. Det borde gälla även inom politiken.

Moderata fullmäktigegruppen i Vetlanda:
Klas Håkanson, kommunalråd
Carina Bardh, ordf vård- och omsorgsnämnden
Michael Peterson
Carl Axel Bengtsson, kultur- och fritidsnämnden
Björn Rydén, ordf kommunfullmäktige
Kjell Åke Nottemark, ordf miljö- och byggnämnden
Kjell Sandahl, v ordf  socialnämnden
Håkan Johansson
Lena Furuskog, v ordf barn- och utbildningnämnden
Anders Adolfsson, tekniska nämnden

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Hm, en ny tid är visst inne… Moderaterna i Vetlanda orkar bemöta kritik!!!

  2. Vad är detta?
    Enligt, så gott som, samtliga riksdagspartier så är all form av invandring en tillgång för varje kommun. Varför skall då Vetlanda kommun erhålla extra bidrag för flyktingverksamheten?
    Kan det vara så, att Våra politiker ljuger om invandringens konsekvenser för skattebetalarna?

  3. Jag ser inte logiken i att staten ska betala. Det är ju i slutändan skattepengar det är fråga om hursomhelst. Det är väl mer vilken sida av myntet man ser saken ifrån. Men vi har lika många mynt ändå i slutet av dagen :)

    När nog många kommuner sagt nej så får staten(regeringen) ta konsekvenserna av detta och anpassa politiken efter vad folk ute i landet vill och tycker.

Kommentarer avstängda