Debatt Opinion Vetlanda

Vetlandaoppositionen: ”spara pengar – avskaffa Håkanssons utskott”

”Ett förslag från kommunchef väcks. Håkansson försöker därefter driva förslaget så skyndsamt som möjligt. Allt syftar på att undanhålla beslutsunderlag för prövning”, skriver en grupp oppositionspolitiker i ett debattinlägg på tal om kommunalråd Klas Håkanssons (m) sätt att leda personal- och organisationsutskottet i Vetlanda kommun.

[adrotate banner=”6″]

Onödig och kostsam rallykörning i Vetlandas politiska organisation!

I Vetlandas politiska organisation finns ett utskott direkt underställt Kommunstyrelsen som heter ”personal- och organisationsutskott” och har till uppgift att hantera just personal- och organisationsfrågor. Detta utskott leds av vice kommunalrådet Klas Håkansson (m).

Vi som sitter med i detta utskott från oppositionen vill starkt ifrågasätta syftet med detta utskott och dess funktion. Vi anser att utskottet idag under Håkanssons ordförandeskap blivit överflödigt och onödig.

I den händelse att något beslut ska fattas ska detta oftast ske utan tillräcklig beredning. Ett tjänstemannaförslag från kommunchef eller honom närstående väcks helt plötsligt. Håkansson försöker därefter att driva förslaget så skyndsamt som möjligt. Allt syftar uppenbart på att undanhålla väsentligt beslutsunderlag för prövning. Informationen till sådana som berörs är bristfällig och hänsynstaganden till allmänhetens synpunkter som normalt sett borde ingå i en angelägen ärendeberedning saknas.

Det gäller uppenbarligen att köra rally. Utskottets ordförande befinner sig ena stunden i vänstra diket för att stunden därefter åka ner i högerdiket. Det är ett under i sitt utövande av ordförandeuppdraget överhuvudtaget någon gång befinner sig på vägbanan.

För ett år sedan drev Håkansson sin HR-chef och kommunens upphandlingsenhet framför sig i syfte att tilldela, en nära bekant, ett överflödigt och kostbart konsultuppdrag vars värde efter genomförandet visat sig vara minimalt.
En till Håkansson bekant erhöll på liknande sätt och under samma år ett informationsuppdrag som kostade Vetlanda kommun stora slantar.
Vid PO-utskottets sammanträde gällande måltidsservice tvingades Håkansson ajournera sammanträdet på grund av illa förberett möte. Ett avbrott i ärendebeslutet, ajournering, skulle enligt Håkansson ske under ca 15 minuter. Håkansson återkom istället efter hela 50 minuter. Därefter kunde PO-utskottet fatta sitt beslut.
Särskilt anmärkningsvärt var det att Håkansson i kostutredningsfrågan vid den efterföljande behandlingen i Kommunstyrelsen vid votering röstade mot sitt beslut i PO-utskottet.

Ett annat viktigt uppdrag som PO-utskottet och dess presidium har är att sköta en strukturerad, formell och kontinuerlig kontakt med de fackliga organisationerna. Vi i oppositionen har under två år kontinuerligt frågat hur detta arbete fortgår utan att få något vettigt svar. Detta uppdrag är enligt samtliga partier och fullmäktiges ledamöter lika viktigt som att vara ordförande i kommunfullmäktige, då uppdragen har samma arvodesnivå. Här kvitteras arvoden ut för uppdrag som inte utförs.

Vi anser att utskottet under Håkanssons ledning utan några som helst negativa konsekvenser enkelt och omgående kan slopas. Det vore snarare en lättnad samtidigt som kommunen slipper en onödig arvodeskostnad på 20 % av vice kommunalrådet Håkanssons arvode och ersättning till oss för förlorad arbetsinkomst.

Inom skolans område beslutar man trots påbörjat läsår och i samband med stundande jullov att varsla lärare och övrig skolpersonal i stor omfattning där de negativa effekterna är betydande.

Kommunen kan genast spara in den kostnad som PO-utskottet medför genom att avskaffa detsamma trots pågående mandatperiod. Det vore ett mycket enkelt sätt att spara slantar för att använda dessa där de bättre behövs!

Marie Johansson (kd), Lola Frödeberg (vf) och Magnus Olofsgård (fp)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Tänk att det finns politiker som inte gör sitt jobb men får ändå generös ersättning… :-(
    Aldrig mer S eller M !!!

  2. Mitt fack har Håkanson inte haft kontakt med. Tänk vad bra det var när Börje Wilsborn o Marie Johansson var förhandlingsdeligation. De lyssnade in våra synpunkter

  3. Bort med gubbligan inom Moderaterna!!!
    Fram med de yngre som inte ”pinkar in” reviren utan snackar politik istället. Good bye Håkanson, Ryden, Bengtsson, Adolfsson, Nottemark, Sandahl…

Kommentarer avstängda