Debatt Opinion Vetlanda

Vetlandaoppositionen: vi bröt inte mot lagen – kommunledningen gjorde fel

”Vetlanda kommunfullmäktige behandlade oppositionsförslag på ett felaktigt sätt”, skriver oppositionsledarna Jan Johansson (vf) och Magnus Olofsgård (fp) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt efter onsdagskvällens kontrovers kring oppositionens skolbudgetförslag.

[adrotate banner=”6″]

Vid sammanträde med kommunfullmäktige anklagade fullmäktiges majoritetspresidium med Björn Rydén (m) i spetsen oppositionen för att komma med olagliga förslag som skulle stå i strid med kommunallagen.

Det är emellertid så att det är majoriteten som handlade felaktigt och inte tolkade lagen korrekt.

Vi har idag [torsdag red. anm.] gått igenom ärendehanteringen med förbundsjurist på Sveriges Kommuner och landsting (SKL) som anser att oppositionen agerat korrekt och helt enligt gällande kommunallag. Något beredningstvång föreligger ej enligt jurist Staffan Wikell vid SKL.

Debatten var stundtals het i fullmäktige och osedvanligt många befann sig på åhörarplats.

Det är inte särskilt roligt att höra hur socialdemokraten Tommy Bohman (s) kallade oppositionens förslag för ”spektakel. ”. Det var ett uttalande som han emellertid senare ångrade och fick ta tillbaka. Spektaklet återfinns snarare inom majoriteten och inte minst inom fullmäktiges presidium där man ofta har svårt att hålla ordning på såväl namn som partibeteckningar.

Oppositionen hade tagit fasta på de stora ekonomiska bekymmer som skolan och vård-och omsorg brottas med och som en följd av nedskärningar kommer att leda till omfattande varsel.. När oppositionen kunnat hitta pengarna och de tänkbara lösningarna för att hjälpa de svaga grupperna, de som har det svårt i skolan och bekymmersamt inom vården så stoppar de oss!

Jan Johansson (vf)

Magnus Olofsgård (fp)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Nu har majoriteten tid att tänka igenom till nästa kommunstyrelse om man kan tänka sig att ställa upp och få en enighet i detta att kunna öka ramtilldelningen som föreslagits till nämnderna ifråga. Vi vet att det kommer att behövas och det borde vara uppenbart för alla vid det här laget. Bun ligger fn -7 milj back i prognos och nu visar det sig att även Von ligger på minussidan. Hur kan man tro att man plötsligt ska kunna klara sig med mindre budget nästa år när man går minus nu? Det går inte att trolla med knäna som jag sa till budbetberedningen redan tidigt i höstas. Nu är dags att visa i handling att vi har ett socialdemokratiskt kommunalråd i Vetlanda kommun.
    Carina Strömbäck (V)

Kommentarer avstängda