Debatt Vetlanda

Vetlandapolitiker vill inte missa 10-miljonerschansen


”Nyligen växte Sveriges befolkning till hela 10 miljoner invånare. För att alla ska ha ett jobb att gå till så krävs en regering ledd av moderaterna”, skriver Vetlandapolitikern och riksdagsledamoten Helena Bouveng (m) i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om RUT-avdraget.

Att satsa på fler RUT-jobb är att satsa på dem som står långt från arbetsmarknaden. Sverige behöver fler jobb, också för dem som har kort eller oavslutad utbildning.

Totalt beräknas RUT-reformen ha skapat omkring 20 000 jobb. Svartjobben inom branschen har kraftigt minskat. Detta samtidigt som reformen är näst intill självfinansierande. . Att så många nya jobb skapats säger en hel del om tidigare osunt höga skattenivåer. Tyvärr har Stefan Löfven och regeringen struntat i detta och försämrat RUT-avdraget, från 50 000 kronor per person och år till 25 000. Moderaterna vill höja beloppet till 75 000 kronor per år och person. Regeringen säger sig värna jobb och företagande, men deras politik säger annat.

RUT-branschen har varit starkt bidragande till att skapa arbetstillfällen för personer som stått långt från arbetsmarknaden. Ungefär tre av fyra av de 20 000 jobb som skapats har gått till människor utanför arbetsmarknaden. De har gått från utanförskap, fått en egen inkomst och därmed större frihet att bestämma över sina egna liv. Vi politiker har en skyldighet att se till att varje skattekrona tas tillvara så effektivt så möjligt. Därför är det glädjande att RUT-reformen varit så effektiv.

Många kvinnliga entreprenörer har kommit fram i RUT-branschen, som i sin tur skapat fler jobb åt andra. Ringar på vatten-effekter som denna är viktigt för att säkra vår välfärd.
Vi moderater har arbetat i fler år för att utvidga vilka sorts tjänster som ska ingå RUT-avdraget. Från och med ifjol finns möjligheten att göra avdrag för flytthjälp, IT-tjänster samt vissa former av trädgårdsarbete. Detta är alla yrken med lägre trösklar som möjliggör att fler ska få sitt första jobb.

Moderaterna vill dessutom införa ett förstajobbet-avdrag som skulle ge uppemot två tusenlappar mer om året till servitören eller vårdbiträdet jämfört med i dag. En barnfamilj där föräldrarna är bussförare, barnskötare eller butiksbiträde, kan få uppemot 3 500 kronor extra om året att röra sig med. Förstajobbet-avdraget beräknas leda till 10 000 nya jobb. Det är på så vis vi sänker trösklarna till arbete och möjliggör fler jobb.

Nyligen växte Sveriges befolkning till hela 10 miljoner invånare. För att alla ska ha ett jobb att gå till så krävs en regering ledd av moderaterna. Regeringen lånar pengar för att klara sin budget, detta trots att det råder högkonjunktur i Sverige. Moderaterna har till skillnad från Stefan Löfven en budget som är fullt finansierad och som uppmuntrar företagande samt jobb. Det är en del av vår plan för ett starkare Sverige.

Helena Bouveng (M), riksdagsledamot, Vetlanda
Lotta Finstorp (M), riksdagsledamot, Mellösa

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook