Debatt Nyheter Opinion Vetlanda

Vf vill ha kvar vårdnadsbidraget

I ett inlägg på Höglandsnytt Debatt kräver ledande företrädare för Vetlanda framåtanda att vårdnadsbidraget ska vara kvar och anklagar de tre styrande partierna för att hellre undvika att stöta sig med varandra än att verka för Vetlanda kommuns bästa.

Från vänsterpartiet har inlämnats en motion om avskaffande av vårdnadsbidraget.

Enligt tidigare beslut ska motioner bifallas eller avslås.

I kommunstyrelsen vacklade de tre regeringspartierna S, M och C i frågan genom att istället avvakta med ett ställningstagande för att behandla avskaffandet år 2013 då man orealistiskt och optimistiskt ansåg att kommunen skulle ha investerat färdigt för alla de miljoner som det krävs för en fullt utbyggd förskola.

Agerandet från nu sittande regering är ett typexempel på hur den regerar för att om möjligt nå alla märkliga samförståndslösningar. Det viktigaste är att inte stöta sig med varann. Politiken svajar åt alla håll – än hit och än dit! Centerpartister och moderater har tidigare förespråkat att man ska ha valfrihet inom många områden – förhoppningsvis även inom barnomsorgen – men här ser man inte en tillstymmelse till att våga ta ställning i frågan om att erbjuda valfrihet längre.

Vad innebär detta för Vetlanda kommun rent ekonomiskt?

Svaret är att om det nästan 50- talet barn som för närvarande åtnjuter vårdnadsbidrag genom omsorg i den för barnen mest naturliga hemmiljön istället skulle erbjudas plats i förskolan skulle detta med säkerhet enbart i investeringar kosta Vetlanda kommun lågt räknat 25-30 miljoner kronor. Till detta kommer alla de kostnadskrävande tjänster som måste tillskapas. Vi anser att den nu sittande kommunala regeringen ej tar sitt ansvar.

Trots att vi inom Vetlanda Framåtanda ej delar vänsterns uppfattning i denna fråga måste vi ändå tillstå partiets heder då de åtminstone slås för den uppfattning de drev i valrörelsen.

Vart har den socialdemokratiska ideologin tagit vägen? Vågar man inte ta ställning i frågan?

Vetlanda Framåtanda tillsammans med Fp, Kd och Mp röstade i kommunstyrelsen för att motionen skulle avslås. Vi har helt enkelt inte råd att investera och åter investera i nya byggnader samtidigt som vi ej ens har pengar till att underhålla kommunens nuvarande fastighetsbestånd.

Vart har förnuftet tagit vägen?  Hur tror moderater och centerpartister att kommunen fortsatt ska kunna bygga all denna mängd nya förskolor? Hur ska man ha råd med driften el driftbidragen till sporthallar och därtill även bl a ett helt ofinansierat kulturhus när man inte kan försvara utan avskaffa den ekonomiskt fördelaktiga valfrihet som ex vis vårdnadsbidrag och familjedaghem kan erbjuda. Centern och moderaterna har under tidigare år värnat om omsorg i familjedaghem som samtidigt skapar en värdefull sysselsättning i synnerhet i vår landsbygdskommun.

Vetlanda Framåtanda ansåg i valrörelsen och anser fortfarande att det ska råda valfrihet inom barnomsorgen och att vårdnadsbidraget skall vara kvar och gärna om det finns laglig möjlighet höja ersättningsnivån.

Vi delar till fullo din uppfattning , du som i en tidningsinsändare den 18 jan beskriver hur du tagit hand om alla dina tre barn.

Välkommen till KF:s sammanträde den 25 januari för att höra de olika partiernas uppfattning i denna fråga!

 

För ett enigt Vetlanda Framåtanda

Jan Johansson, Lars Brihall och Lola Frödeberg, Kommunstyrelsen Vetlanda

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

5 Comments

 1. Familjers valfrihet är viktigast – därefter kommer de positiva ekonomiska effekterna som huvuddelen av oppositionen nu lyfter fram, som med nödvändighet måste beaktas.
  Moderaters och centerpartisters vacklande kring sakfrågan är beklämmande.

 2. Då vet föräldrar i Korsberga, Myresjö, Holsbybrunn, Landsbro o s v att Vetlanda Framåtanda inte tycker att vi ska bygga förskolor på dessa platser. I Centerpartiet
  tycker vi att det är viktigt att vi har bra förskolor runt om i kommunen. Vårdnadsbidraget är ju för övrigt kvar tills vi eventuellt beslutar något annat.

  1. Dan Ljungström du tycks ha tappat fotfästet, du håller dig inte till sak du fungera just så som maktblockets politiker gör när ni försöker dölja er brist på balanserade priroteringar och en ekonomistyrning som många borde bäva för – när ni i maktblocket kör som om pengar finns för investeringar av allehanda slag.
   Ditt inlägg här vittnar om att du är skärrad när oppositionen avslöjar vad som beslutats av er i maktblocket – där du ingår och dessutom har delansvar för verkställighet och uppföljning för vettig framförhållning när förskolor ska planeras.
   Beakta att förskolor av lyxklass som i Bäckseda nya förskola bidrar till minskad volym invsterinmgskapital.
   Det oppositionen med något undantag hävdar går i rakt motsatt riktning och kommer när verkligheter närmar sig att snarare uppskattas av föräldrar som är för valfrihet.

  2. De här orden och slutsatserna från centerns Dan Ljungström ska komma just dig som har det politiska ansvaret att underhålla kommunens nuvarande fastighetsbestånd och som inte ens klarar den uppgiften. Du klarar med all tydlighet dessutom inte av att läsa det vi skrivit ,vilket emellertid inte alls förvånar oss. Kommunens pengabörs är inte obegränsad och det vore hög tid att Dan Ljungström snarast kunde begripa detta.
   Vetlanda kommun har således ej råd att ensidigt och oavbrutet bygga sig fast i nya mångmiljoninvesteringar med tillkommande skyhöga driftkostnader för att lösa tillfälliga tillsynstoppar inom barnomsorgen. Finns det då en del föräldrar,vilket det uppenbart finns ( f n ca 50 talet barn som åtnjuter vårdnadsbidrag ) som själva vill lösa sin barntillsyn så varför då inte ta tillvara deras intressen. Detta är valfrihet och mycket ekonomiskt fördelaktiga lösningar. Det handlar om just en sådan valfrihet som du Dan Ljungström tidigare pläderat för men när du ställs inför faktum helt glömmer bort. I andra centerledda kommuner har man förstått de viktiga sambanden och insett att ta tillvara föräldrarnas intressen för att främja valfrihet där de kan välja såväl vårdnadsbidrag som familjedaghem som alternativa tillsynsformer. I dessa kommuner har emellertid centerns förtroende inte sjunkit så katastrofalt som i Vetlanda.
   Du borde hålla dig till fakta Dan Ljungström ( c ) . Vetlanda Framåtanda lyssnar in föräldrars uppfattningar istället för att hänvisa barn till ensidiga kollektiva lösningar. Vad grundar du för övrigt allt ditt ”ordbajs” på med dina lögnaktiga påståenden om vårt partis ointresse i Korsberga, Myresjö, Holsbybrunn, Landsbro etc. Håll dig till sanning och till sakfrågan. Då kan du kanske något reparera ditt politiska förtroende hos väljarna.
   Hur ska du lösa den bekymmersamma ekonomiska situationen för Vetlandas kommun? Kanske tror du fortsatt på tomten – inte heller det förvånar oss!

   Fram för ökad valfrihet och ett enigt och ej ensidigt tänkande!
   Vetlanda Framåtanda
   Jan Johansson, Lars Brihall och Lola Frödeberg Kommunstyrelsen

 3. Jag tillhör en av de 50 som har valt att ta hand om våran lille snart tvåårige krabat! Jag är så tacksam för det…..nästan löjligt tacksam (med tanke på hur extremt låg pengasumman är….3000 kr)! Men jag som är förskollärare själv (har jobbat i många år) och som fick vår lille knatte väldigt sent i livet skulle nämligen inte kunna tänka mej att lämna bort min älskling till en annan förskollärare för att sen ta hand om andras älsklingar. Inte förrän barnet blivit 3 år och mer efterfrågar kompisar och aktiviteter tillsammans med andra barn. Dvs precis så som vårdnadsbidraget är utformat!!! Det är helt toppen…..men som sagt var Jan Johansson o resten….jobba för högre peng till vårdnadsbidrag! Det är ju tex idag helt omöjligt för ensamstående föräldrar att ha vårdnadsbidrag, rent ekonomniskt.

Kommentarer avstängda