Vf vill ha tillväxtutvecklare för landsbygden | Höglandsnytt
Nyheter Vetlanda

Vf vill ha tillväxtutvecklare för landsbygden

En kommunalt anställd person som sysslar med tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för landsbygden i Vetlanda kommun, på samma sätt som det finns en projektledare för centrumutvecklingen. Det kräver företrädare för Vetlanda framåtanda i en nyligen inlämnad motion.

”Större delen av Vetlandas befolkning och skattebetalare bor utanför staden på mindre orter och landsbygd.  Det är av största vikt att tillväxt- och  utvecklingsmöjligheter tillvaratas i hela Vetlanda kommun”, skriver Vf-företrädarna i sin motion och menar att en sådan kommunal tjänst med god marginal skulle betala sig med ökade skatte- och intäktsökningar.
”Överallt i vår kommun finns möjligheter som måste tillvaratas och som kan leda till den tillväxt vi så många gånger talat om. Detta är primärt ett kommunalt ansvar. Människor runt om i kommunen påtalar man att det ej finns någon som kan vända sig till och det är inte bra”, säger partiledare Jan Johansson (vf).
Ett första steg för landsbygdsutvecklaren skulle kunna vara att inventera lediga lokaler och andra resurser som står till buds, menar partiet i sin motion.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

One Comment

  1. Lycka till i Vetlanda – och väl tänkt, Jan Johansson ! Redan 2007 05 08 lämnade jag in ett likalydande medborgarförslag till kommunförvaltningen i Eksjö kommun; avslag och detta med en förklaring som visade på totalt ointresse. Kanske, om Vetlanda går före, att även kommunledningen i Eksjö vaknar till..

Kommentarer avstängda