Debatt

Vi förbättrar sjukförsäkringen

Nyligen presenterade regeringen den översyn av sjukförsäkringen som man arbetat med de senaste månaderna. Förslaget innebär att man behåller reformens grundläggande idé men förbättrar bristerna i regelverket.

Redan 2003 sa Göran Perssons regering att målet var att halvera antalet sjukdagar. Svenskarna var ett av världens friskaste folk men också ett av världens mest sjukskrivna. I mer än fyra årtionden – fyrtio år – var sjukfrånvaron i Sverige klart högre än i jämförbara länder.

 

I dag har Sverige en ny sjukförsäkring med tydliga tidsgränser och en rehabiliteringskedja. Utvecklingen går åt rätt håll – hälften så många blir i dag sjukskrivna hälften så länge, jämfört med när sjukskrivningarna var som högst. Men trots att fler hittar tillbaka till arbetsgemenskap har systemet inte fungerat felfritt. Människor har kommit i kläm. Det är naturligtvis oacceptabelt.

 

På socialdepartementet har man genomfört en gedigen översyn och lyssnat in många av dem som berörts av reformen. I korthet handlar regeringens förslag om att minska risken för att människor faller mellan stolarna genom tidigare samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Vidare krävs det ökat utrymme för individuell bedömning. En ny regel föreslås därför som anger att om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så ska han eller hon stanna i sjukförsäkringen. För de som saknar sjukpenninggrundande inkomst – ”de nollklassade” – föreslås en särskild ersättning. Därutöver ska de även kunna erhålla ett bostadsstöd.

 

För dem som lämnar sjukförsäkringen men har svårt att konkurrera på den vanliga arbetsmarknaden behövs fler anpassade arbetsuppgifter. Därför får Arbetsförmedlingen medel till 3 000 nya platser avsedda för personer med nedsatt arbetsförmåga.

 

Utöver detta startas ett omfattande arbete för att stärka hela sjukförsäkringens trovärdighet och legitimitet. Det gäller särskilt Försäkringskassans samarbete med hälso- och sjukvården och i synnerhet de sjukskrivande läkarna.

 

Vi behöver en trygg sjukförsäkring som man kan lita på, som ser människors förmåga och ger alla möjlighet till en meningsfull arbetsgemenskap. Regeringens förslag på förbättringar gör att sjukförsäkringen kan fungera i enlighet med den ambitionen.

 

SAILA QUICKLUND (M)

Riksdagsledamot Jämtland,

Socialförsäkringsutskottet

 

MAGDALENA ANDERSSON (M)Riksdagsledamot Jönköpings län,

Civilutskottet

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook