Debatt

”Vi har förberett oss länge” – nu drar förhandlingarna igång

”Avtalsrörelsen 2015 är igång. Nu sätter sig Unionens förhandlare vid förhandlingsborden tillsammans med arbetsgivarna för att försöka får igenom de krav som medlemmarna har gett besked om att de vill ha för ett bättre arbetsliv och en bättre vardag”, säger Inger Rutensköld, Regionchef för Unionen Småland, i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt.

Unionen representerar mer än 600 000 medlemmar och är en kraft att räkna med. Praktiskt taget alla Sveriges anställda med kollektivavtal berörs av förhandlingarna under avtalsrörelsen 2016.
Unionens 42 920 medlemmar i Småland är varje dag med och skapar goda förutsättningar för arbetsplatser och företag att konkurrera framgångsrikt på den internationella marknaden eller på annat sätt åstadkomma förändring och förbättring i samhället. Unionens medlemmar bidrar till fler och bättre jobb i regionen och i hela Sverige. Det ska märkas i plånboken och ge möjlighet till ett arbetsliv där vi orkar och räcker länge.

Vi har förberett oss länge. På medlemsmöte efter medlemsmöte över hela landet och i Unionens branschdelegationer har vi samlat in förslag och åsikter.

Detta är några av Unionens utgångspunkter och krav i årets avtalsrörelse:
Unionens medlemmar skapar värden i företagen och ska också få det bättre ekonomiskt. Vi vill ha ett ettårigt avtal med löneökningar på 2,8 procent och en lägsta löneökning för varje individ med minst 450 kronor per månad. Kravet är väl avvägt och anpassat efter Sveriges ekonomiska förutsättningar. Lönerna ska förhandlas lokalt på företagen, utifrån en överenskommen siffra, för att bland annat underlätta möjligheten att komma till rätta med osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor.

Vi vill ha flexpension på alla avtalsområden. Flexpension är en lösning på två ben: arbetsgivarna betalar in mer till tjänstepensionen samtidigt som den anställde får en möjlighet att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionsåldern. På så sätt kan många tänka sig att jobba högre upp i åldrarna vilket bland annat skapar förutsättningar för kompetensöverföring mellan äldre och yngre medarbetare. Att fack och arbetsgivare tar ansvar för denna fråga innebär att vi får en lösning som är anpassad till varje företag och de anställdas behov. Vi använder det fungerande ITP-systemet, där pressade avgifter ger mer pension för pengarna.

Arbetslivet är inte jämställt. Vi vet att enda sättet att komma till rätta med felaktiga strukturer är att vara systematisk och till exempel arbeta aktivt med att kartlägga och analysera löneskillnader på företagen. Föräldraledighet ska inte påverka löner, pensioner och kompetensutveckling negativt före, under och efter föräldraledigheten. Vi vill se satsningar på kompetensutveckling och föräldravänliga arbetsplatser som bidrar till en jämställd arbetsmarknad.

Vi ser att det systematiska arbetsmiljö arbetet minskar och att kvaliteten försämras. Fack och arbetsgivare måste ta ett gemensamt ansvar och se till att stoppa de negativa trenderna och säkra arbetsmiljöarbetet.
Dessa krav ställs först inom industrin men det är viktiga frågor för alla branscher och kommer att påverka anställda i alla sektorer över hela landet. Också här i Småland.

Nu är avtalsrörelsen igång på riktigt!

Inger Rutensköld
Regionchef
Unionen Småland

Av: Redaktionen, redak[email protected] Gilla oss på Facebook