Debatt

Vi kan inte bara prata miljlökommun, vi måste agera!

Kvarndammen, vår glittrande pärla. Vetlandabäcken ,vår porlande livsnerv. Dess vatten går likt en puls genom Vetlanda stad vidare neråt Emån.

Efter filtrering och rening hos VETAB når det oss åter som ett gott och hälsosamt dricksvatten i våra kranar.EU utfärdade år 2000 ett vattendirektiv, där medlemsländerna bl.a. ska förhindra att vattenekosystem försämras. Minska förorening av grundvattnet. Minska utsläpp av farliga ämnen.

Delmål för vattendirektivet är att år 2015 ska alla vatten ha uppnåt ”God status”.Vi vet att hela vattensystemet från Ekenässjön till Emån under flera år mottagit tungmetaller och gifter från glasbruket samt från de industrier som ligger utefter bäcken. Slam från det nedlagda reningsverket i Ekenässjön. Utsläpp från omkringliggade vägar och biltvättar. Bakterier från överetablering av fåglar vid Kvardammsområdet.Tyvärr fick bevittna ett direktutsläpp av avloppsvatten rakt ut i Ekenässjön under påskhelgen. Det är numera badförbud från Ekenässjön ända ner till Emån.

Man har svårt att i denna ljuva blomstertid förstå, att denna glittrande pärla egentligen är ett avloppsdike.Allt detta gör tiden knapp för vår ledning att säkra vår framtida vattenhushållning.

Vi måste därför ge allt stöd till ordf. i Miljö och Bygg så han vågar fatta de riktiga politiska besluten. Besluten så vi kan få möjlighet att leva i en frisk omgivning i dag. Likaså att vi kan se våra kommande generationer i ögonen när vi ska ställas till ansvar för dagens fattade miljöbeslut.Vi kan inte bara prata om ”Miljökommunen Vetlanda”, vi måste handla nu!

LAR-OLOF REINFELDT (MP)Vetlanda

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook