Ekonomi Jönköpings län Nyheter

50 procent mer kött och sprit efter 15 år i EU

Konsumtionen av kött och alkohol har ökat sedan Sverige gick med i Europeiska Unionen 1995, det visar en studie genomförd av Jordbruksverket. När det gäller alkohol med över 50 procent. Under samma tid har konsumtionen av mjölk och smör minskat.

Särskilt efter 2004 då resenaderansonen utökades har alkoholkonsumtionen ökat. Mellan 1995 och 2009 ökade konsumtionen med nästan 56 procent, från 37,8 liter per person och år till 58,9 liter per person och år (2009) – för vin är ökningen 83 procent.

Konsumtionen av kött har ökat med 48 procent under samma tid, från 31,3 kg per person och år till 46,5 kg per person och år.

Samtidigt har konsumtionen av mejeriprodukter minskat rejält, från ca 225 kg per person och år till ca 160 kg per person och år.
Jordbruksverkets konsumtionsstatistik visar också att konsumtionen av bröd, konditorivaror, kött, ris, pasta samt frukt och grönsaker har ökat under 15 års medlemskap i EU.

Jordbruksverket (med säte i Jönköping) drar dock i sin studie tre stora slutsatser:
• Medlemskapet i EU har inte haft någon avgörande betydelse för konsumtionsutvecklingen i Sverige utom för alkoholhaltiga drycker
• EU-inträdet är en av de faktorer som påverkat prisutvecklingen för kött vilket i sin tur troligtvis lett till en ökad konsumtion.
• Ökad medvetenhet om kostens betydelse för hälsan samt internationella trender påverkar sannolikt konsumtionen.

[adrotate banner=”6″]
[adrotate banner=”7″]
[adrotate banner=”23″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook