Debatt

Vi lyfter på hatten för ABF!

Arbetarnas bildningsförbund fyller hundra år 2012. Därför lyfter vi på hatten för en av Sveriges viktigaste organisationer, som under hundra år gett bildning till kunskapstörstande människor.

Olof Palme sa en gång att ”Hela Sverige är en studiecirkel”. Olof Palmes vision för samhället kan sammanfattas så här: Låg tröskel och högt i tak. Och det är precis, så man kan beskriva ABF:s uppgift. Detta gällde 1912 och gäller även 2012 och kommer också att gälla i framtiden.

Oscar Olsson, socialdemokratisk riksdagsman som startade Sveriges första studiecirkel 1902 arbetade fram en ny bibliotekslag. Därigenom fick han Rickard Sandler att starta ABF 1912. På det viset fick ABF statens stöd för bokinköp. Först kunde man använda böckerna i studiecirklarna och därefter överlät man böcker till studiecirkelbibliotek. Och sådana bibliotek fanns det i ABF:s regi under många, många år. I Ramvik fanns ett ABF-bibliotek. En av låntagarna var Thorbjörn Fälldin, vår f.d. statsminister (bonden som blev statsminister).

Oscar Olssons uppfattning var att studieförbunden skulle ha rörelseanknytning för att nå ut till folket – där de fanns, inte för att bilda medborgarna i fackföreningskunskap och politik. Han poängterade att det viktiga var allmänbildningen. Sedan har utvecklingen varit sådan att ABF:s verksamhet har breddats och även handlat om bildning i fackföreningskunskap och politik, men det var inte tanken från början.

Tänk att vara blind, hörselskadad eller döv. Det medför vissa problem. Dessa grupper har välkomnats av ABF under åren för att få kunskap och bildning. Det är viktigt att komma ihåg.

Konstkunnandet är stort i Sverige. Detta är till stor del ABF:s förtjänst genom att nå ut på bredden, till folket, till alla. Tack för det!

Våra invandrare har på olika sätt välkomnats till ABF:s studiehem. De har fått lära sig svenska och även fått ta del av det smörgåsbord av studiecirklar som serverats genom åren.

ABF:s rockcirklar genomförs i god Oscar Olsson-anda. Utan arvoderad lärare och där alla i gruppen får ta ansvar för att utveckling sker och att ledaren är ledare och inget annat. Det var just det som var det unika med Sveriges första studiecirkel. Annars fanns det studiecirkelliknande verksamheter redan tidigare, men då med lärare.

Bengt Göransson, f.d. ABF:s ordförande och utbildnings- och kulturminister, sa en gång att ”Studieförbundens rockcirklar är en demokratiskola”. Och i det uttalandet instämmer vi gärna och ofta.

Bildade medborgare är en god grund för att få ett land där egoismen, våldet och rasismen inte breder ut sig; helt enkelt att få ett land präglat av förståelse, kärlek och omtanke mellan oss människor. Alla människors lika värde och rättigheter borde vara en själklar devis, men det är inte alltid så. Därför uppmanar vi nu ABF att stärka styrkan i sitt folkbildningsarbete och komma upp till bevis – och visa att det är detta som gäller – och inget annat.

Göran Persson, f.d. statsminister (statsministern som blev bonde) lade fram en folkbildningsproposition för några år sedan och folkbildningen fick då en resursförstärkning på en halv miljard. Göran Persson sa då att ”Folkbildningen ska vara fri som en fågel”. Detta uttalande ska tolkas så att folkbildningen ska stödjas av samhället – inte styras.

ABF:s framtida arbete kan beskrivas med följande ordlista från A till Ö (alla ord slutar med A, samma bokstav som ABF börjar med):

agera, bilda, citera, demokratisera, engagera, föreläsa, globala, humaniora, inspirera, japanska, kreativa, levandegöra, måla, nytta, odla, publicera, qualitetssäkra, reagera, studera, tala, utveckla, växa, x-tra, yttra, zamba, återvinna, ändra, öva.

Med dessa ord i bagaget kan ABF fortsätta sin bildningsresa som nummer ett – utan diskussion – i Sverige. Det enda vi vet om den resan är att det är en resa utan slut.

INGVAR TÖRNQVISTfil. dr. och f.d. HögskolerektorDAN ROSENDAHLpastor och kårledare Svenska Frälsningsarmén JönköpingHANS MANNEFREDfolkbildare och fristående samhällsdebattör

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook