Debatt

Vi måste göra EU synligt!

Vi är medlemmar i EU sedan femton år tillbaka. EU är en del av vår vardag. EU-politiken är inrikespolitik och påverkar vårt liv hela tiden. EU politiken påverkar, genom lagstiftning och förordningar, alla svenska kommuner mellan 70 och 80 procent.

Vem i Jönköping, Värnamo, Vaggeryd eller Aneby tänker på det? Vi dristar oss till att säga: inte många!

 

Vi som politiker säger ofta att EU är en del av vår politik. Men vi lever inte upp till det nationellt. Vi som är valda av svenska folket att företräda våra olika partier i Europaparlamentet jobbar med EU:s gemensamma frågor på heltid. Det gör många på olika politiska nivåer i Sverige också, även kommunalråden. Och ändå kommer inte dessa frågor upp på dagordningen. De flesta upplever att de aldrig får någon information och att besluten fattas så långt bort.

 

Man behöver bara titta på dagordningen inför kommunfullmäktige i varje kommun i Sverige. Många gånger är mer än hälften av ärendena är påverkade av beslut i EU.

Plan- och bygglagen, hälso- och miljöföreskrifter och EU:s miljölagstiftning bygger alla på EU-direktiv. Trots det har vi svårt att koppla ihop EU-politiken med inrikespolitiken.

 

Ett annat exempel är barnfattigdomen. Barnfattigdom finns överallt. Den finns i Värnamo, i Värmland, i Warszawa och i Venedig. Vi känner lika stor solidaritet med ett fattigt barn i Sverige som med ett barn i Polen. Som EU-parlamentariker och ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län vill vi att Sverige tar ett grepp om barnfattigdomen – inte bara innanför Sveriges gränser utan i hela EU. 

Ofta missar vi EU-perspektivet när vi talar om barnfattigdom. Antingen håller vi oss inom Sveriges gränser, eller så pratar vi om bistånd till den afrikanska kontinenten. I EU lever 19 miljoner barn under det så kallade fattigdomsstrecket, det är 19 procent. I Polen och Lettland lever 26 procent av barnen under fattigdomsstrecket. Trots min tro på att EU ska lägga sig i så lite som möjligt av nationella frågor så tycker vi att barnfattigdomen är en fråga då EU-samarbetet kan göra skillnad för den enskilde individen. Låt oss ta vara på detta.

Vad som beslutas i EU får tyvärr inte stor plats i våra medier på grund av att varken vi politiker eller media sätter EU särskilt högt på dagordningen. Det vill vi ändra på. Vi är medlemmar i EU och kommer så att vara vad vi än tycker om EU. Vi ska vara granskande och kritiska – men EU är en del av vår framtid.

 

Likväl som vi arbetar för full sysselsättning, stärka löntagarnas och konsumenternas rättigheter, ställa skarpa miljökrav, bekämpa gränsöverskridande brottslighet eller jämställdhet nationellt måste vi göra det inom EU.

 

Som Europaparlamentariker försöker jag att informera om vad som händer i Europaparlamentet och EU:s övriga institutioner så mycket som möjligt. Den här veckan kommer Jag att resa runt i Jönköpings län för att göra just detta tillsammans med bal a mina lokala partikollegor. Tala om vad jag och andra europaparlamentariker gör, svara på frågor och samtala med människor.

 

Politiker på alla nivåer måste bli insatta i EU-frågorna och svenska folket måste få mer information och kunskap om EU.

 

Ett ökat EU-engagemang är en av socialdemokratins uppgifter. Vi måste för en dialog med medborgarna om ett bättre, jämlikt och demokratiskt EU.

 

ANNA HEDH (S)

EU-parlamentariker

ULLA GRADÉN (S)

ordförande för Socialdemokraterna i Jönköpings län 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook