Debatt Opinion

Vi som tror på landsbygdens värden vi går till kyrkans skolavslutning

Jag tycker vi skall få slut på dessa evinnerliga krig mellan kyrkan, skolan och samhället. Vi skall ha ett profant samhälle skolan skall inte ta ställning religöst.

Gå till sina fädners kyrka och sjunga de vackra sommar- eller julpsalmerna bli välsignad av prästen är inte skadligt.  Klarar inte vårt profana samhälle  det utan brnen skulle ta skada då bör vi se över samhället. Barnen tycker det är mysigt gå i kyrkan det stärker deras självkänsla och samhörighet med bygden.

Nu vill jag inte skylla denna konflikt på fega rektorer. De är ryggradslösa som inte ser vilka värden som finns i inramningen av att sluta skolåret i kyrkan. Jag vill skylla på en lat Svensk kyrka som inte vill gå ut bland folket och skapa sina egna högtider.

För det fina prästerskapet är det väl lite anno dazumal slå upp biblen läsa Jesu ord Låten baren komma till mig förmenen dem det icke. Prästerna och kyrkan har blivit som fariseerna försöker köra bort barnen. Tänk om kyrkan och kyrkrådet tog sig samman att några gånger under kyrkoåret inbjuda till skolgudstjänst. Skolavslutning jul och sommar, påsken, nyår mfl ggr. Man går helt enkelt ut till barnen med ett personligt brev och inbjuder.

Skolgudstjänsten förlägger man ett par timmar efter skolavslutningen. Marscherar till kyrkan med Svenska, Socken-, Kyrko- och Röda korsets flagga m.fl. in i sommar kyrkan. Dagen före har barnen själva skapat en sommarkyrka med blommor och blader. Prästen lagt upp gudtjsänsten tillsammans med barnen. Då kan barnen både läsa epsistel- och evangelitexterna, sångerna lyft mot kyrkotaket.

Sura rektorer och lärare kan sitta i sitt skoltabernakel och vara korrekt mot läroplan och förordning skolan tappar ännu en bit av sin själ. Timmarna mellan skolavslutning och kyrkoavslutning fika med kaffe, saft och bullar i Prästgårdens trädgård.  Var det inte så att barnen skulle komma tilll… förneke dem det icke.

Jag är rätt övertygad om Kyrkan tog sig samman så skulle man dagarna före studenten kunna samla ungdomen som tar sin mognadsexamen till ett korum där kyrkan visar vägen ut mot ett nytt liv som inte alltid fyllt med glädje. Men ungdomarna skall känna vår bygds kyrka tog oss i hand när vi steg ut i livet.

Ibland måste kyrkan visa att den är folkets kyrka. Vid specifika tillfällen som när skolan avslutas då skall kyrkan finnas till hands. De profana får fira sitt profana för sig självas.

Där skolan och kyrkan samsas är dessa frågor inget problem. Visar kyrkan framfötterna då blir detta något stort bland ungdomarna ”det är häftigt med skolavslutning i kyrkan” Det skall vara naturlig starta sommarlovet från kyrkporten. Gör detta ekumeniskt då blir det ännu större.

Lars-Håkan Halldin, landsbygden (l)

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

9 Comments

 1. Och hur ställer du dej till dom som förkastar kristendomen?? muslimer judar buddister och vad det nu kan finnas för andra religioner ska dom bara underkasta sej och gilla läget , bli tvingade in i ett kyrkorum som dom inte har någon tillhörighet till, ofs så har ju kristendomen alltid fungerat att med tvång och hot förmå folk att bli kristna.
  så visa nu liten kristen ”vänlighet” och respektera att det finns andra religioner och värderingar.

  1. De religiösa grupper du räknar upp har inte problem med att möta andra människor som har en tro. De har problem när de möter den intolerans och brist på respekt för andra människors djupa, inre övertygelse och vördnad inför Skaparen och det skapade som t.ex. du uppvisar här.

   De flesta invandrare – som jag förutsätter att du avser – vill möta svenskar som har en genuin övertygelse där de har brottats med sin tro och/eller tankar om livet. Det är när ett fåtal journalister, pådrivna av lobbyister från Sturmakr & Co, driver en fråga av detta slag för att ha något att skriva om som människor som du tror att det är en allmän uppfattning.

   Jag träffar dagligen invandrade muslimer, kristna och någon jude, buddister och andra trosinrikningar som inte har det minsta problem med den Svenska Kyrkan. Men de har problem när människor säger att det inte är okej att hysa en tro!

 2. Om kyrkan inbjuder till skolavslutning efter skoltiden slut är det fritt för var och en att gå dit. Ingen skall känna sig tvingad. Jag vet mina muslimska judiska vänner de är starka i sin tro. har respekt för andra religioner då går till kyrkan i nya landet och med hög och ljudlig stämma sjunger den blomstertid nu kommer.

  Jag förordar en frivillig skolavslutning, utan strider med det profana samhället, i kyrkan där alla är välkomna speciellt du som har svårt med kyrkan den är till för dig den öppna folkkyrkan.

 3. Om vi Svenskar stod upp för vår kultur och vår tro och kyrka bara en tiondel som muslimer och judar etc,så hade detta aldrig diskuterats utan varit den självklaraste saken i värden,men i dessa tider är det trendigt och inne att vara OKIFOB ju större ju bättre men det kommer andra tider och kyrkans företrädare måste visa vad står i dessa frågor annars fyller man inte sin uppgift som man nu undfallande tassar runt är patetiskt och ej värdigt präst ämbetet.

 4. Är rektorer och lärare verkligen ryggradslösa och sura bara för att de följer de lagar och förordningar som finns? Det är de väl skyldiga att göra? Jag tycker det är mycket orättvist av dig att säga så.

  Skolan ska inte ta religiös ställning, och därför ska inte skolavslutningen (eller någon annan ”högtid” heller) firas i kyrkan. Och tänker man efter finns det ingen logik alls i att fira den där, skolavslutningen är ju knappast en religiös högtid. Att det är ”tradition” är inte heller ett giltigt skäl – decennier av fel blir inte automatiskt ett rätt, om du förstår vad jag menar…

  Jag håller dock med dig om att det står kyrkan fritt att skapa nya, egna traditioner om man så vill. Men de ska inte på något vis vara kopplade till skolan och ingen ska känna sig tvungen att gå dit.

 5. Hej! Läs gärna min insändare i Smålandstidningen 12 juni 2012.
  Jag är präst i Svenska kyrkan och talar klarspråk. Övriga präster får tala för sig.
  Välkomna till kyrkan och Gud välsigne er alla ! Trevlig sommar !
  Carin

 6. Käre Ronny
  Du har nog inte insett vilken utarmning landsbygden genomgår allt läggs ned. Kyrkan har en central roll i att bevara svensk landsbygd. Jag vet att traditionen att fira skolavslutning i kyrkan lever stark på landsbygden goda värden som vi vill föra in även i staden.

  Byråkrater, paragrafryttare och skrämda lärare de är rädda för det som människan levt sin tro på en gud. De är rädda så till den grad så de vill förbjuda närmandet till kyrkans lokaler.

  Vår kulturtradition att ha skolavslutning i kyrkan skall bevaras genom att kyrkan lever upp till sin devis ”låten barnen komma till mig”

  Landsbygdens värde och vår livskvalité är lite bättre än i staden det är därför vi bjuder på goda traditioner och sedvänjor till stadens vilsna själar så även din ibland förvirrade själ Ronny.

  Välkommen till kyrkan mitt i byn

 7. ”Jag tycker vi skall få slut på dessa evinnerliga krig mellan kyrkan, skolan och samhället.”

  Jag kan se att det finns en konflikt mellan skolan och vissa individer som inte vill acceptera att skolavslutningen inte hålls i kyrkan. Men finns det verkligen en konflikt mellan kyrkan och skolan? Kan du ge några exempel?

  ”Barnen tycker det är mysigt gå i kyrkan det stärker deras självkänsla och samhörighet med bygden.”

  Tycker verkligen alla barn det?

  ”De profana får fira sitt profana för sig självas.”

  Vänd på det så blir det mer rätt: de kristna får fira sitt kristna för sig själva. Det som firas i skolan skall som sagt inte vara religiöst. Skolans aktiviteter skall vara utformade så att ALLA – oavsett religionstillhörighet, sexuell läggning, osv. – ska kunna delta och känna sig bekväma!

  Du kallar rektorer och lärare för fega och sura när de följer lagar och förordningar. Du anklagar utan grund signaturen ”Jocke” för att ”ha svårt med kyrkan” när han frågar hur du ställer dig till personer med annan religion som inte vill gå till kyrkan. Du kallar signaturen ”Ronny” för en ”förvirrad själ” bara för att han ifrågasätter att landsbygdens värden och kyrkan skulle höra samman. Du hävdar utan att förklara eller motivera att landsbygdens värden skulle vara bättre än stadens (kan du förresten påvisa att stadens och landsbygdens värderingar skiljer sig åt?), och kallar stadens invånare för ”vilsna själar”. Halldin: du uttalar dig själv så djupt orättvist och respektlöst att du drar ett löjets skimmer över inte bara dig själv, utan även över de ”landsbygdens värden” som du hyllar!

 8. Jag försöker säga det tydligt nu gör jag ett försök till. Skolavslutningen får skolan sköta. Jag vill att kyrkan i anslutning till skolans avslutning inbjuder till en kyrkohögtid som är frivillig. Är det så mycket och bli upprörd över.

  På de orter där man kan ha denna avslutning i symbios med skola kyrka är det inget problem.

  På landsbygden har kyrkan en viktigare roll det är den sista bastionen som centralisterna i staden ännu inte lyckats lägga ned. Några små nätverk finns kvar landsbygdsskolan och kyrkan. Macken nedlagd posten likaså, vägran är ännu inte avstängda osv.

  Visst har Svenska folket ett konstigt förhållande till sin kyrka de påstår sig vara profana men använder all sin energi till att argumentera för sin profana uppfattning mot sin kyrka. Jag tror de längtar tillbaka till sin kyrka.

  Jag vill ha en uppsökande kyrka som söker vilsna själar. En kyrka där barnen är välkomna. Om man skapar en ungdomsgudstjänst i anslutning till skolavslutningen som är frivillig då är denna debatt helt onödig frivillighet kan väl ändock inte vara fel. Kyrkan inbjuder till en intern sammankomst. Skapar den frivilliga traditionen man går till kyrkan efter skolavslutning. Något fint och högtidligt som är väl värt att slå vakt om.

Kommentarer avstängda