Debatt

”Vi vill behålla Centralskolan”


[adrotate banner=”28″]
”Miljöpartiet i Nässjö vill inte höja skatten lika mycket som majoriteten och partiet vill också behålla Centralskolan i nuvarande form”, meddelar företrädare för partiet i ett inlägg på Höglandsnytt Debatt på tal om nästa års budget.
[adrotate banner=”27″]
Miljöpartiet de gröna i Nässjö prioriterar i vår budget för 2014-2017 att stärka elevhälsan inom Nässjö kommun. Trots en ansträngd kommunal ekonomi vill vi tillföra fler lärare-, specialpedagog-, psykolog- och kuratorstjänster för att våra skolungdomar ska få en så bra och stimulerande skolmiljö som möjligt.

Vi vill behålla Centralskolans 7-9 skola som den är idag och behålla Brinellgymnasiet i sin nuvarande form.
Miljöpartiet tror inte att Brinellgymnasiets lokaler har kapacitet för den förändring som majoriteten vill se. Brinellgymnasiet har bland de bästa resultaten i landet och positionen som en attraktiv och framgångsrik skola bör inte riskeras.
Vi ser ett behov av att öka kommunalskatten med 50 öre, vilket är något mindre än majoriteten. Vi vill dock att pengarna ska räcka till fler lärare och stärkt elevhälsa istället för att lägga så mycket resurser på skolbyggnationer som majoriteten gör.

Fältassistenter behövs återanställas i Nässjö kommun, i kombination med en utredning som ska genomlysa hur andra kommuner arbetar på den sociala sidan. Det tror vi ska kunna leda till en tryggare uppväxtmiljö för ungdomar och mindre social utsatthet.

När det gäller miljö-och klimatåtgärder vill vi se en kartläggning av förskolorna för att de ska kunna få en giftfri miljö. Vi vill sanera kommunens skolbyggnader på PCB, där det förekommer, öka anslagen till cykelvägar och investera i mer solenergi. Marknadsföringen av Järnvägsutbildningarna i Nässjö behöver intensifieras, därför avsätter vi resurser i en särskild fond för att öka förutsättningarna att locka blivande studenter till Nässjö.

För att förbättra arbetsmiljön för omsorgspersonalen vill vi bygga ett nytt, fullt utrustat tvätteri. Det är något som har efterfrågats av personal under en lång tid.
Det är Miljöpartiets prioriteringar för 2014 och framåt!

Rikard Salander
Karin Larsson Salander
Etelka Huber
Michael Wallin
Jörgen Stiernborg
Märit Strindberg
Per-Martin Rudhamn
Miljöpartiet de gröna i Nässjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

3 Comments

  1. Det var inte mycket till budget för ett oppositionsparti. Skattehöjning för att öka anslagen till cykelvägar och investera i mer solenergi. Miljöpartiet förkastar skolutredningen som enligt styrande alliansen är den grundläggande orsaken till skattehöjningen men likväl kvarstår yrkanden på en skattehöjning med 50 öre. Fältassistenter och ökad lärartäthet lär inte kräva denna skattehöjning. Det finns inga förslag att spara genom effektiviseringar eller har jag missat något ?
    Har Miljöpartiet tagit över SAFE;s roll ?

  2. Förutom satsningar på ökad lärartäthet och solpaneler vill vi pcb-sanera emåskolan i bodafors. Vi vill bygga ett nytt tvätteri för omsorgens behov. Vi vilja en giftfri vardag f
    På förskolorna. Vi sätter av pengar i en fond för marknadsföring av järnvägsutbildningarna. Vi tillsätter också en utredning om hur man arbetar i den sociala sektorn i andra kommuner. Det går inte att få med allt i en debattartikel, dessvärre.

  3. En del av det stod dock med noterade jag, efter jag publicerat mitt inlägg. Det är ändå en expansiv budget som visar på vad pengarna skulle kunna användas till om vi inte la alla resurser på nya skolbyggnader. Förstärkning av elevhälsan och giftfria miljöer för barnen är en viktig grund.

Kommentarer avstängda