Ekonomi

Vill du ha jobb på Höglandet? Satsa på utlandet

Drygt 1,1 miljoner personer är sysselsatta i produktionen av svenska exportprodukter. Sysselsättningen har återhämtat sig markant efter finanskrisen och inom den privata tjänstesektorn har drygt 53 000 nya jobb med koppling till svensk export skapats under de senaste åren, enligt nya siffror från arbetsgivarorganisationerna Almega och Industriarbetsgivarna.

I en ny rapport har chefsekonomerna Lena Hagman från Almega och Mats Kinnwall från Industriarbetsgivarna tillsammans analyserat nyutkommen statistik från Statistiska centralbyrån om exportens betydelse för Sveriges produktion och sysselsättning.

– Vår rapport visar att antalet av exportrelaterade jobb ökar. Den visar också att exportnäringarna över tid har fått ett allt större inslag av tjänsteproduktion, säger Lena Hagman, chefekonom på Almega.

Strukturomvandlingen mot ett ökat inslag av tjänsteproduktion har pågått under en längre tid, men har snabbats upp under det senaste decenniet. Tjänstesektorn står i dag för lite över 41 procent av det samlade förädlingsvärdet för Sveriges export. År 2008 stod den för 34 procent. Samtidigt har industrins andel av exporten minskat från nära 64 procent 2008 till drygt 56 procent 2014.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook