Vill flytta sjukhusverksamhet till Nässjö | Höglandsnytt
Eksjö Nässjö Nyheter

Vill flytta sjukhusverksamhet till Nässjö

Driv frågan om att statliga myndigheter och landstingsverksamhet för östra länsdelen lokaliseras till Nässjö centralort. Det tycker omsorgsnämnden i Nässjö kommun bör vara en del av nya översiktplanen som man annars tycker fokuserar i för stor utsträckning på den kommunala servicen. Höglandssjukhuset har idag sin största verksamhet i Eksjö.

Idag pendlar många Nässjöbor till Eksjö för arbete, på inte minst sjukhuset.
Omsorgsnämnden anser att Nässjös centrala läge, tack vare järnvägen, inte utnyttjats när det gäller statlig och landstingsservice. Omsorgsnämnden ser att mer av denna service i Nässjö skulle öka inpendlingen från grannkommunerna.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

4 Comments

  1. Ooops !
    hur många kan använda järnvägen för att ta sig till arbetet ? Att ta järnvägen som argument för att flytta verksamhet verkar lite väl protektionisktigt sett ur Nässjö kommuns synvinkel. Verkar inte öka samarbetsviljan över kommungränserna precis. Lägg förslaget där det hör hemma ,dvs i papperskorgen .
    Hasse Nilson

  2. Hasse Nilsson har rätt i sina synpunkter! Hur långt är det mellan station i Nässjö och sjukhuset?

    1. Sjukhuset ligger fortfarande kvar i Eksjö ,enligt rubricerade artikel. Mellan Nässjö och sjukhuset i Eksjö blir det att sitta 20 minuter på tåget och sedan en stärkande promenad på ca 7 min till arbetet till sjukhuset för arbetspendlarna. De flesta pendlar nog med bil , för tåget passar nog inte allas arbetstider och då faller argumentet med järnväg. Alttså en ren skrivbordsprodukt som snarast bör förpassas till papperskorgen, men förmodlgen tillsätts det en utredning för en massa skattepengar som kastas i papperskorgen efter två eller tre år

Kommentarer avstängda