Nässjö

Vill ha svar om giftiga Nässjöskolan


Företrädare för miljöpartiet kräver nu svar av kommunledningen om en skola i Nässjö kommun som måste saneras från miljögiftet PCB.

Det handlar om Bodafors skola i Folketshuslokalerna. Närmare 150 personer, de flesta barn, använder lokalerna varje dag.
Kommunen har fått dispens på saneringen som dock måste utföras senast sista december i år.
Nu vill Bodaforspolitikern Karin Larsson Salander (mp) ha svar på om kommunledningen tänker genomföra sanering innan dess, om pengar finns till saneringen och vilka vitesbelopp som gäller om kommunen inte slutför saneringen inom dispenstiden.
Frågorna har ställs i en interpellation till Torbjörn Svensson, ordförande i tekniska servicenämnden.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook