Nässjö Nyheter

Vill ha utvandrarmonumentet i Forserum eller Äng

Kultur- och fritidsnämnden är positiva till ett minnesmärke över emigrationen som ska resas 2014 (då Nässjö stad firar 100 år). Nämnden ser också gärna att minnesmärket uppförs i andra delar av Barkeryds socken, i till exempel Forserum eller Äng. ”Det rimmar väl med kommunens satsningar på de mindre orterna”, anser nämnden.

Förslaget om ett minnesmärke kom som ett medborgarförslag i slutet av januari i år. Emigrationen från Nässjötrakten skulle hedras med ett monument. Kultur- och fritidsförvaltningen har haft ärendet på remiss och vill jobba vidare med monumentförslaget tillsammans med jubileumskommittén för Nässjö stad 100 år.
Att minnesmärket ska hamna i Nässjö stad är dock inte självklart, anser förvaltningen.
”Alternativa platser för minnesmärket bör beaktas [eftersom] det finns starka kopplingar mellan Barkeryd och Texas skulle Forserum eller Äng vara ett alternativ”, skriver man i sitt remissutlåtande till kommunledningen.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook