Vetlanda

Vill inte ha det – hatet mot kulturhuset i Vetlanda


Vad ska Vetlanda ha ett kulturhus till? undrar flera Vetlandabor och ifrågasätter nu kommunens planer på att satsa 160 miljoner kr på ett nytt kulturhus mitt i centrum.

”Hur många av befolkningen i Vetlanda kommun är intresserade av det. Av en befolkning på knappt 30 000 så är det väl inte mer än 1-2 000 som kommer nyttja kulturhuset men alla ska vara med och betala för det. Det är ju bara att titta på Sävsjö hur mycket de använder sitt kulturhus, det är nästan ingenting och för det ska man betala miljontals kronor för att några få ska ha något att skryta med”, klagar en Vetlandabo via Synpunkt Vetlanda.

En annan Vetlandabo ifrågasätter satsningen och vill istället se mer pengar till idrottsföreningarna.

”Kommunen lägger varje år 7 miljoner i stöd till Sapa arena/Heds arena och 3,3 miljoner till Iscar Arena utöver det så lägger vi 3,1 miljoner i direkt föreningsbidrag. Fullmäktige har inte tagit ställning varken för eller emot kulturlokaler/allaktivitetshus, men det förslaget som finns har en investeringskostnad på 161 miljoner vilket skulle ge en kostnad på 9,5 miljoner årligen inklusive övriga driftskostnader. Alltså mindre än vad de 3 andra anläggningarna kostar”, säger kommunalrådet Henrik Tvarnö (s) i sitt svar.

”En viktig del i huset är den stora konsertsalen som ska kunna rymma det mesta: Från pensionärssamlingar till konferenser och utbildningar för näringsliv och våra kommunala verksamheter. Från revy och buskis till klassisk musik. Det är alltså inte frågan om en exklusiv arena för några få utan en mötesplats som väldigt många kommuninvånare kommer att få nytta av”, säger kultur- och fritidscehefen Stewe Jonsson i sitt svar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook