Vill Petersson (S) i Stockaryd beröva 360 personer nya jobb i F-län? | Höglandsnytt
Debatt

Vill Petersson (S) i Stockaryd beröva 360 personer nya jobb i F-län?

Vi vill att fler ungdomar i Jönköpings län ska få ett jobb och därför är en sänkning av restaurangmomsen en nödvändighet. Det första jobbet innebär en chans till ansvar, en egen inkomst och det första steget mot självständighet.

För att motverka ungdomsarbetslöshet har alliansregeringen redan genomfört flera reformer, inom utbildningspolitiken, arbetsmarknaden och andra områden.

Nu föreslår Moderaterna en halvering av restaurangmomsen. Restaurangbranschen är en viktig inkörsport på arbetsmarknaden för Sveriges ungdomar. Många får där sitt första arbete. Med lägre kostnader och ökad lönsamhet för Sveriges krögare kommer fler jobba att växa fram.

Att satsa på Sveriges unga är särskilt viktigt då de grupper som står längst från arbetsmarknaden riskerar att drabbas hårdast i tider av ekonomisk oro.

Nu vill vi göra ännu mer. Med halverad restaurangmoms får än fler av Sveriges ungdomar en chans att ta sitt första steg in på arbetsmarknaden och ut i vuxenlivet. Att motarbeta sänkt restaurangmoms är därför lika med att motarbeta ungas inträde på arbetsmarknaden. Vi får aldrig glömma att det att är oerhört viktig för en ung att få sitt första jobb och därmed få in en fot på arbetsmarknaden.

HELENA BOUVENG (M)Riksdagsledamot från Jönköpings län

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook