Nyheter

”Vill regeringen slakta husindustrin?”

Nu skärper småhusbranschen tonen mot bostadsminister Stefan Attefall (KD) och regeringen. I ett mail till ministern skriver ordföranden i TMF Trähus Mikael Olsson att ”det räcker inte med trevliga möten, det behövs beslut”.

Småhusbranschen är i kris. För bara några år sedan såldes och producerades 13 000 småhus – i år ligger prognosen på 6 000 hus, vilket ger branschen ett knappt 50-procentigt kapacitetsutnyttjande.

Samtidigt växer bostadsbristen.

Det ligger en klar irritation i konstaterandet att brev som Stefan Attefall tidigare fått från TMF Trähus och Mikael Olsson över huvud taget inte blivit besvarade. Branschen har kommit med synpunkter och förslag på hur småhusbyggandet ska kunna komma igång för att undvika neddragningar i företagen. ”Men vi har inte sett några konkreta åtgärder från dig och regeringen som får igång byggandet”.

Mikael Olsson skriver:

”All statistik pekar åt fel håll! Priserna fortsätter uppåt! Bankerna tjänar ännu mer! Ska vi ha tillväxt i Sverige behövs också bostäder.”

I mailet efterlyser branschen konkreta åtgärder från departement och regering. Risken är stor för förstöring av humankapital då välutbildade tvingas lämna sina jobb samtidigt som fabriker med dyr utrustning går på halvfart.

”Vi har bostadsbrist och likväl görs ingenting från regeringen”, skriver Mikael Olsson.

Bolånetaket är ett av de tyngsta skälen till att byggandet stoppats upp. Få unga människor har 15 procent av byggkostnaden att lägga upp kontant. Det har branschen vid upprepade tillfällen påpekat men inte fått regeringen att inse.

Det är ett av skälen till att Mikael Olsson nu ber Stefan Attefall om hjälp att ordna en träff med finansdepartementet. Löser man tillsammans problemen där kan man troligen se en ökad tillväxt, hoppas han.

I tidigare (obesvarade) brev till Stefan Attefall har man från TMF Trähus’ sida lyft fram olika regeländringar som tvingats på husbyggarna och som driver fram fram kostnadsökningar, som slår mot konsumenterna.

Boverkets energiregler satte t ex stopp för byggnation av billiga småhus på 80 – 100 kvadratmeter – och de dyrare husen har många inte råd att bygga! Från branschens sida undrar man i vilken utsträckning reglernas följdverkningar hade analyserats innan de trädde i kraft.

Kommunalt godtycke i regelverken ställer till problem för industriell husproduktion – det innebär, som man tidigare påpekat för Stefan Attefall, att man inte kan anpassa sig till enskilda kommuners påhitt.

Branschen funderar just nu över om regeringen avsiktligt strävar mot att montera ner den svenska småhusindustrin.

Den raka frågan ställde man för en dryg månad sedan. Den har fortfarande inte fått något svar.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook