Eksjö Nässjö Nyheter

Vill slå samman pastorat i Eksjö och Nässjö

Växjö och Linköpings stift vill slå samman pastoraten i Nässjö och Eksjö kommuner. Frågan är utskickad på remiss till berörda. Sammanslagningen är tänkt från och med 2014. En av anledningarna är kyrkans ekonomi som påverkas av minskande folkmängd och kyrkomedlemskap.

[adrotate banner=”7″]
Idag finns tre pastorat i Växjö stifts del av Nässjö kommun (gamla Vista och Njudungs härader): Barkeryd-Forserum, Norra Sandsjö och Nässjö. I dessa ligger också de tre församlingarna Almesåkaar, Bringetofta och Malmbäck. Barkeryd och Forserum slogs samman 2010.
Remissinstanserna (däribland Nässjö kommun) har till slutet av maj att yttra sig på förslaget.
Stiftet påpekar att en pastoratssamfällighet skulle bara ha i uppgift att vara ett serviceorgan åt församlingarna för att administrera ekonomi, personal och fastigheter.

Samtidigt planerar Linköpings stift att slå samman de fyra pastoraten i Södra Vedbo (Eksjö kommun plus Flisby och Solberga). Det skulle innebära elva ursprungliga församlingar (åtta idag) inom ett och samma pastorat. En stor sammanslagning skedde inför 2011 dår Hässleby, Kråkshult, Ingatorp och Bellö fördes samman till ett pastorat och två församlingar.

Ända sedan Svenska Kyrkan skiljdes från staten 2000 har antalet församlingar och pastorat minskat avsevärt.
[adrotate banner=”6″]

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook