Nyheter

Vindkraftsparken utanför Ekenässjön nalkas

Det börjar dra ihop sig till ett förverkligande av vindkraftparken utanför Ekenässjön. Eolus Vind AB har fått bygglov för sex snurror som ska byggas på en höjd ungefär tre kilometer nordväst om tätorten.

Den maximala höjden på varje vindkraft får vara 150 meter ocvh vart och ett ska producera cirka 5 000 MWh per år. Det beräknas vara vad närmare 1 000 villor förbrukar per år.De sex kraftverken ska byggas på de här fastigheterna:

*Stensåsa 2:1

*Skallarp 1:3

*Södra Karstorp 1:2 och 1:3

*Äspebråna 1:2

 

Eolus Vind AB ville från början egentligen bygga sju vindkraftverk i området. Där väntar miljö och bygg på bn fördjupad ugtredning avseende kulturvärdeni området.

 

Innan någon byggnation kan komma igång återstår en hel del utredningsarbeten.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook