Höglandet Jönköping Jönköpings län

VIRUS, sa läkaren – mannen DOG AV HJÄRTINFARKT


Hade ont i bröstet, läkare trodde det var virus, det var hjärtinfarkt. Nu är den stackars patienten död.

En patient med nytillkommen bröstsmärta borde enligt riktlinjerna ha fått en akutremiss till sjukhuset, men så skedde inte. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient sökte sin vårdcentral för trötthet och nytillkommen ansträngningsutlöst bröstsmärta sedan några dagar tillbaka. Läkaren som träffade patienten fann inte något avvikande vid undersökningen och EKG tolkades som normalt. Symptomen bedömdes som en stabil kärlkrampssjukdom och patienten ordinerades nitroglycerinspray.

Cirka sju timmar efter vårdcentralsbesöket sökte patienten vid Närakuten för obehag i bröstet med tillkomst av andfåddhet. Läkarundersökningen inriktades nu mot eventuell bakomliggande lungsjukdom och prover togs som var normala. Bedömningen blev att patienten sannolikt hade drabbats av en virusinfektion.

Ett dygn senare avled patienten plötsligt i sitt hem. Obduktion visade att dödsorsaken var en akut hjärtinfarkt.

”Riktlinjerna talar för att patientens symptom borde ha handlagts som en akut kranskärlssjukdom och att patienten skulle ha fått en akutremiss till sjukhuset redan vid det första besöket. Det går dock inte i efterhand att avgöra om sjukdomsförloppet med den tragiska utgången hade blivit annorlunda om patienten kommit in till sjukhuset akut, men hjärtinfarkten hade sannolikt upptäckts och behandling kunnat påbörjas”, kommunicerar chefsläkaren Claes Hultberg i ett pressmeddelande.

Region Jönköpings län har utrett händelsen, vidtagit åtgärder och lämnar ärendet för bedömning av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook