Höglandet Jönköping Jönköpings län

Visade läkaren sitt blod – sedan dog han efter ett års plågor

Dog till slut efter att ha gått med cancer i njuren i ett år efter att läkar missat tumören på röntgenbilderna.

En tumör upptäcktes inte när röntgenbilderna granskades, vilket ledde till att en cancerdiagnos fördröjdes med ett år. Patienten avled senare. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Anmälan gäller en patient som, på grund av blod i urinen, remitterades till röntgen för utredning enligt standardiserat vårdförlopp, SVF, för misstänkt cancersjukdom. På röntgenbilderna fann läkaren ingen orsak till blodet i urinen. Misstanken om cancer avskrevs.

Nästan ett år senare sökte patienten vård igen. Utredningen visade då att patienten hade en njurtumör som spridit sig. Vid eftergranskning av de röntgenbilder som tagits ett år tidigare upptäcktes tumören även där, men då var den mindre.

”På grund av detta fördröjdes cancerdiagnosen med nästan ett år och när den upptäcktes var tumören inte möjlig att operera. Patienten avled senare. Om tumören hade upptäckts vid den första undersökningen hade möjligheten att behandla och bota varit större. För att dra lärdom av detta har händelsen diskuterats i läkargruppen vid röntgenkliniken och urologkliniken. Dessutom har nya nationella riktlinjer för radiologisk utredning av blod i urinen kommit under 2019 och dessa ska nu implementeras”, uttrycler chefsläkaren Peter Blomstrand i ett pressmeddelande.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook