Debatt

”Visst är han ansvarsfull, vår pompöse statsminister”

Han är ansvarig för att sjuka människor görs utfattiga via utförsäkring. Han är ansvarig för att långtidsarbetslösa får leva i fattigdom, samtidigt som de tvingas vara gratis arbetskraft via fas tre!

Han är ansvarig för att de företag som tar emot fas tre-are får miljarder i bidrag! Det finns företag som har, som affärsidé, att anställa fas –tre-are!

 

Han är ansvarig för att arbetslösheten är lika stor som 2006. Att den är nära 30 procent för ungdomar. Det är tvärtemot vad han ständigt säger, att arbetslösheten minskat.

 

Han är ansvarig för att arbetslinjen inte gäller för pensionerade riksdagsledamöter och att de dessutom får jobbskatteavdrag på riksdagspensionerna.

 

Han är ansvarig för den ökande barnfattigdomen i Sverige. Trots att han fick med sig EU på att höja gränsen för när barn ska räknas till fattiga, ökar antalet fattiga barn i Sverige.

 

Han är ansvarig för att de ekonomiska klyftorna och ojämlikheten i Sverige ökar. Ökningen beror på den nya högerns politik och riskerar att bli ett socialt klimathot!

 

Han är ansvarig för vad han skrev i boken ”Det sovande folket”, bl a att svenskar är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd. ”Mentalt handikappade”, det är vackra tankar om folket i det land han är ledare för. Vidare konstaterar han i boken, att välfärdsstaten är en omöjlig konstruktion och monterar ner densamma  bit för bit.

 

För att kunna åstadkomma denna nedmontering använder han sig av världens bästa muta – jobbskatteavdraget.

 

Han är ansvarig för att polisen fått 3,4 miljarder mer i anslag utan att tryggheten har ökat.

 

Han är ansvarig för ett lärarlyft, som aldrig lyfte!

 

Hn är ansvarig för högerns mediestrategi, att aldrig debattera med oppositionen i TV-debatter annat än under valåret. På så sätt blir han ensam herre på täppan.

 

Han är ansvarig för att ha lurat i svenska folket att Sverige klarat sig bättre än andra länder i Europa i den ekonomiska krisen p g a regeringens ekonomiska politik. Det beror bara delvis på det. Regeringen fick ärva ett budgetöverskott på 100 miljoner av socialdemokraterna. När krisen kom 2008 hade man inte hunnit dela ut allt det i jobbskatteavdrag. Dessutom hade vi stora fördelar av att vi inte infört EURO, tack vare att svenska folket var klokt nog att rösta nej till EMU.

 

Han är ansvarig för att privatiseringen av sjukvården, med allt högre utbetalningar från landstingen till privata aktörer, föröder landstingens ekonomi så att den offentliga vården får allt mindre resurser. De internationella vårdbolagen lever av skattemedel men betalar minimalt med skatte i Sverige på vinster från skattemedel!!

 

Han är stor i orden, vår pompöse statsminister, men verkar ha för små öron för att höra fattigdomsvrålet från utförsäkrade och långtidsarbetslösa samt deras barn, som får bära fattigdomens konsekvenser.

 

Inte heller hör han smärtvrålen när även kariesklyftorna ökar snabbt!

 

Han är även ansvarig för att den nya högern troligen är det enda parti, som förbättrar vardagen för de väljare, som alltid röstat till höger. De rika blir nämligen mer och mer välbesuttna av högerpolitiken.

 

Så visst är han ansvarsfull, men han ser inte hur illa stora delar av svenska folket mår av välfärdsstatens nedmontering.

 

IRENE WAHLIN

Sävsjö

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook