Nyheter

Wernerstipendiet för ökad energieffektivitet

Wernerstipendiet är tveklöst en unik institution inom Rotaryrörelsen. Denna donation ger unga entreprenörer en chans att resa ut i världen, att se och lära och komma hem med nya idéer, tillo gagn för sig själva, för företaget och för bygden.

På torsdagen var det klart för utdelning av 2011 års stipendiat, framgallrad av styrelsen i Werner von Seidlitz stiftelse. Det skedde vid Vetlanda Rotaryklubbs ordinarie torsdagsmöte på Östanå Värdshus.

Årets stiendiat blev Per Svensson, 31-årig VD hos Vitala El AB.

För stipendiets 50 000 kronor (och lite till) ska han resa ut i världen och lära av dem som kan mera om hur man kan göra energibesparingar genom samverkan.

”Det handlar om hur man skapar samverkanseffekter mellan ventilation, el och belysning”, förklarade Per Svensson.

Det där är inte enkelt. Mycket är outforskat. För att lära sig mer inleder han i slutet av året sin egen utvecklingsresa till ex perter i Europa. I början av nästa år sticker han till Australien, där det också blir ett par universitetsbesök.

”Mitt mål är att kunna hjälpa våra uppdragsgivare att reducera elförbrukningen (och därmed kostnaderna) utan att förlora något av effekten. Det är på sikt nödvändigt att vi gör så med tanke jordens resurser. Målgruppen är i första hand industrifastigheter, köpcentra, idrottsanläggningar, hyresfastigheter och så vidare. Min kunskap är – och ska förhoppningsvis bli större – att ta hand om den elektriska energin när den kommit fram till byggnaden och där utnyttja mer effektivt än vad man kan göra i dag.”

Det Per Svensson ska närgranska är alltså problemställningar alla vill se snara lösningar på.

Lars Elmeke, ordförande Werner von Seidlitz stiftelse, menar att det här stipendiet är unikt, i varje fall i Sverige, skapat av en entreprenör för att uppmuntra andra entreprenörer.

”Stipendiet är oerhört viktigt för bygdens näringsliv och för kommunen – oh inte minst för stipendiaten själv”, konstaterade Lars Elmeke.

Sedan 1999 har stiftelsen delat ut 950 000 kronor till 16 stipendiater.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook