Nyheter

Witalabostäder vill sälja allt i Ramkvilla

Vetlandas kommunala bostadsbolag Witalabostäder ska – enligt styrelsebeslut – se över sitt fastighetsbestånd. Inom någon vecka lämnar man två fastigheter i Ramkvilla och en i Bäckaby till försäljning.

”Därmed är det inte sagt att det bli några affärer av”, konstaterar VD Ulf Neuhaus. !”Men vi ska i alla fall känna på marknaden. Ett av skälen till försäljningarna är just lokaliseringen – det är dyrt förvaltningsmässigt sett att ha ett så spritt bestånd.”

 

Dagens 38 fastigheter (av olika storlek) finns spritt över i stort sett hela kommunen – från Ramkvilla i söder till Björköby i norr, Landsbro i väster och Kvillsfors i öster.

 

”I grannkommunerna Eksjö och Nässjö har man valt att koncentrera bolagets verksamheter till centralorterna.”

 

De fastigheter, som i Ramkvilla kan bli föremål för försäljning, är Dalbo med 11 lägenheter och Gläntan med 12 lägenheter. I Bäckaby rör det sig om fyra lägenheter.

 

Dalbo-fastigheten hyrs i dag av kommunens vård- och omsorgsnämnd för särskilt boende. I fastigheten finns också kök och matsal samt vissa andra utrymmen. Kommunen har dock sagt upp hyresavtalet från årsskiftet. Bostäderna förvandlas då till seniorbostäder, där var och en av de boende har ett eget kontrakt med Witalabostäder.

 

De som beviljats särskilt boende får då flytta till annan ort.

 

Witalabostäder har tidigare sålt av en liknande fastighet i området. Den köptes då upp av nuvarande kommunalrådet Klas Håkansson och hans hustru för att ingå i deras anläggning hotellanläggning.

 

Ulf Neuhaus vill inte spekulera i de priser som kan komma att bli aktuella vid en eventuell försäljning. Priset blir för övrigt så småningom en fråga för kommunfullmäktige att ta ställning till.

 

Det handlar dock inte enbart om försäljningar för Witalabostäders del. Man diskuterar nu hur man ska göra med fastigheten Falken vid N Bollgatan – den tomten gapar tom efter rivningen av det medfarna huset i fjol. Just nu överväger man vilken kategori hyresgäster man kan komma att vända sig till med en nyproduktion.

 

Ulf Neuhaus’ konstaterande kan dock möjligen ge en liten fingervisning:

 

”Det är lång kö till Mogärde…”

 

Och det gapar i sanning inte många tomma lägenheter: vid månadsskiftet var den så låg som 3,5 procent.

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook