Nässjö Nyheter

Tar Zanders (s) visklek till domstol

Miljöpartiet i Nässjö vill att Förvaltningsrätten upphäver kommunfullmäktiges beslut eftersom partiet misstänker att kommunalråd Bo Zander (s) på ett olagligt sätt påverkat beslutet.

I två debattinlägg på Höglandsnytt har händelseförloppet vid senaste kommunfullmäktige i Nässjö skildrats där kommunalråd Bo Zander ska ha viskat något till kommunfullmäktiges presidium. Denna viskning ska, enligt misstankarna, ha stoppat ett anförande av Urban Persson (m) på tal om miljöpartiets motion om ”hederlig kommun- handlingsplan för internkontroll”. Flera personer som såg fullmäktigedebatten via webb-tv har också reagerat på händelseförloppet.

”Ordförande i kommunfullmäktige avbryter Urban Persson pågående inlägg, och kväser på så sätt ett intressant och kompetent inlägg som skulle ha kunnat påverka ledamöterna i Nässjö kommunfullmäktige till ett mer positivt mottagande av miljöpartiets motion. Vår fasta övertygelse att om inte relaterad påtryckningsaktion från kommunstyrelsens ordförande Bo Zander hade inträffat så hade miljöpartiets motion fått bifall”, skriver Etelka Huber (mp) och Rikard Salander (mp) i sin överklagan till Förvaltningsrätten i Jönköping.

[Redaktion]

 

Av: Redaktionen, [email protected] Gilla oss på Facebook

5 Comments

  1. Absolut inte! Jag kan ta att våra motioner inte bifalles. Så är det oftast när man är ett oppositionsparti i nässjö kommun. Då blir man ganska van vid det förfarandet. Men det är ytterst viktigt att man följer de regler som finns och respekterar att det bara är presidiet och kommunfullmäktiges ordförande som har rätten att avbryta någon som står i talarstolen. Man får inte som ledamot gå upp och be vederbörande att hålla tyst. Däremot kan man säga ordningsfråga, högt, om man anser att någon inte håller sig till ämnet. Men det är ändå upp till kf-ordförandn att avgöra om det är så eller inte. Det är alltså en viktig principiell markering, att den typen av händelse som inträffat, inte ska inträffa i framtiden..

  2. Att få en motion avslagen är vardagsmat för oss. Vi har lagt runt 15-20 motioner. Alla har blivit avslagna. Det hör till spelet att oppositionens motioner blir avslagna. Vad som däremot inte hör till spelet är när demokratin sätts ur spel i kommunens högst beslutande organ. I den här frågan har vi i Miljöpartiet dessutom ett brett stöd från folket.

  3. Tycker att Socialdemokraterna i Nässjö är de som inte klarar av att argumentera, det är väl därför sådant här händer.
    Bra att det finns några som vågar stå upp mot vanstyret.

  4. Det behövs ett ordentligt omtag och uppvaknande bland s k politiker i Nässjö. Det vi nu skådat är ett exempel på den låga nivå inom demokrati som råder. Tyvärr får också Nässjöbon skylla sig själv som röstar in dessa individer i fullmäktige mandatperiod efter mandatperiod oavsett vad man presterat.

Kommentarer avstängda